profil

Biologia

(312)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Kości

1. Kości, stawy i więzadła tworzą bierny układ ruchu a mięśnie czynny układ ruchu. 2. Szkielet stanowi rusztowanie ciała i oparcie dla mięśni. Pełni również następujące funkcje: • Wzrostową(przyrost kości decyduje o wzroście organizmu) •...

poleca84%

Rozmnażanie mszaków

Rozmnażanie mszaków : 1 Zarodniki wypadają z zarodni 2 Zarodnik kiełkuję w nitkowany splątek. 3 Ze splątka wyrasta gametofit 4 Na szczycie niektórych łodyżek wyrastają organy do rozmnażania płciowego. Rodnie wytwarzają komórki jajowe ,...

poleca83%

Dojrzewanie u chłopców i dziewcząt

Dziewczęta Faza dziecięca - trwa od 8. do 12. roku życia, brak wówczas wyraźnych oznak dojrzewania. Faza zwiastunów pokwitania - zaczyna się pomiędzy 8. a 14. rokiem życia (przeciętnie w 11. roku życia). Następuje wówczas gwałtowny...

poleca82%

Funkcje oraz budowa krwi

Funkcje krwi : 1. Transport tlenu i CO2 2. Transport substancji odżywczych, witamin i hormonów 3. Odprowadzanie do narządów wydalniczych (nerki, gruczoły potowe) i do wątroby substancje zbędne, lub szkodliwe 4. Transport komórek krwi z...

poleca84%

Rola krwi

Krew pełni następujące funkcje - dzięki hemoglobinie erytrocytów krew może rozprowadzać po organizmie tlen, a odprowadzać do płuc dwutlenek węgla (zobacz też: wymiana gazowa), - rozprowadza substancje odżywcze oraz witaminy i hormony, -...

poleca84%

Znaczenie fotosyntezy, dla życia na Ziemii

Fotosynteza ma bardzo duże znaczenie dla życia na ziemi, ponieważ: - Wytwarzany jest tlen, dzięki któremu możemy oddychać, buduje on też warstwę ozonową, która chroni nas przed szkodliwym działaniem promieni UV. - Dzięki tlenowi przez miliony...

poleca83%

Funkcje ucha

Funkcje ucha - małżowina uszna - Skupia fale dźwiękowe i umożliwia zlokalizowanie źródła dźwięku - kanał słuchowy - zawiera liczne gruczoły łojowe i woskowe. Fala dźwiękowa przechodzi przez przewód słuchowy i wprawia w drgania błonę...

poleca84%

Droga bułki przez układ pokarmowy

Bułka z masłem i serem włożona do jamy ustnej jest odgryzana przez zęby siekacze. Następnie zostaje rozdrobniona przez zęby przedtrzonowe i trzonowe w procesie gryzienia i żucia. Uformowane w jamie ustnej kęsy pokarmowe z bułki zwilżone śliną...

poleca84%

Układ oddechowy człowieka

Układ oddechowy układ oddechowy - zespół narządów umożliwiających organizmowi oddychanie. Integralnym elementem układu jest narząd oddechowy. Wprowadzenie Metabolizm komórek zwierzęcych wymaga ciągłego dostarczania tlenu oraz usuwania jego...

poleca84%

Proces tworzenia się nasion i owoców

zapłodniona komórka centralna------bielmo(substancja zapasowa) zapłodniona komórka jajowa-------zarodek bielmo+zarodek-------wnętrze nasionka osłonki zalążka--------łupina nasienna wnętrze nasionka+łupina nasienna---------nasionko...

poleca89%

Rodzaje kości i ich przykłady

1. KOŚCI PŁASKIE: - kości czaszki - łopatka - kości sklepienia mózgoczaszki - mostek - kość biodrowa 2. KOŚCI KRÓTKIE: - kości nadgarstka - kości stępu (kość skokowa, łódkowata, piętowa z gruzem piętowym, sześcienna, klinowata) 3....

poleca84%

Higiena i choroby skóry - sprawdzian wiedzy

1. Zdrowa, nieuszkodzona skóra jest skuteczną barierą przed czynnikami szkodliwymi dla organizmu. Wymień najważniejsze zasady higieny, które pozwalają ochronić skórę przed chorobami. Odp. - stosowanie na przemian ciepłych i zimnych pryszniców...

poleca84%

Choroby pasożytnicze

Choroby pasożytnicze (Parazytozy) są to choroby wywoływane przez pasożyty. Do najgroźniejszych pasożytów w Polsce należą: włosień, toksoplazma i tasiemiec bąblowcowy. Do najczęściej spotykanych: inne tasiemce, glista, owsiki i giardia. Aby...

poleca84%

Metale w organizmie człowieka

Metale mogą mieć różne znaczenie dla organizmu człowieka. Wszystkie one są toksyczne w dużych stężeniach. Ze względu na znaczenie fizjologiczne możemy je podzielić na trzy grupy: Biometale- metale niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania...

poleca84%

Wymiana gazowa u zwierząt

ZWIERZĘTA Wymiana gazowa u zwierząt może zachodzićw powietrzu lub w wodzie . Niektóre narządy oddechowe takie jak tchawiki czy płuca , są najlepiej przystosowane do wymiany gazowej w powietrzu podczas gdy inne , takie jak skrzela najlepiej...

poleca83%

Budowa i rola kręgosłupa

Kręgosłup składa się z 33 – 34 kręgów . W zależności od okolicy ciała , kręgosłup dzieli się na następujące odcinki : ü Szyjny albo karkowy , składający się z 7 kręgów (c1-c7) ü Piersiowy algo grzbietowy - 12 kręgów (th1-th12) ü Lędźwiowy...

poleca84%

Wpływ hałasu na nasze zdrowie i zapobieganie hałasowi

Wpływ hałasu na nasze zdrowie i zapobieganie hałasowi. Uszy Uszy wychwytują różne dźwięki, po czym zamieniają je na impulsy - specjalne informacje wysyłane do mózgu. Abyśmy mogli słyszeć, potrzeba do tego trzech wyspecjalizowanych części...

poleca82%

Etapy rozwoju człowieka

Każdy człowiek w swoim życiu przechodzi kilka etapów rozwoju. W dobie dzisiejszej można wyróżnić ich około 9. Każdy z nich posiada cechy charakterystyczne i niezmienne dla wszystkich ludzi. Są jednak procesy, które zachodzą w różnych organizmach...

poleca84%

Sposoby rozmnażania się

1. Rozmnażanie BEZPŁCIOWE: a) PODZIAŁ: bakterie i protisty,oraz niektóre proste zwierzęta jak wirki i pierściennice. Komórka dzieli się na dwie komórki potomne. Zwierzęta natomiast tworzą ,,łańcuszki” osobników potomnych.Potomstwo jest kopią...

poleca84%

Organizmy jednokomórkowe, tkanki, wymiana gazowa, mechanizmy wentylacyjne, itp.

Organizmy jednokomórkowe-składają się 1 komórki. Np. ameba, pierwotek. Org. Wielokomórkowe- składją się z wielu komórek, np. komórki mięśniowe i skórki. Tkanki twórcze: -tkanka twórcza stożka wzrostu korzenia i łodygi - miazga Tkanki stałe:...

poleca84%

Powonienie, zmysł węchu.

Narząd węchu jest zmysłem chemicznym- rozpoznaje substancje lotne zawarte w powietrzu. Wrażenia węchowe powstają w wyniku drażnienia przez substancje receptorów, którymi są komórki węchowe zlokalizowane w błonie śluzowej jamy nosowej. W wyniku ich...

poleca83%

Budowa i funkcje elementu szkieletu- czaszka i kręgosłup

Przednia część mózgoczaszki tworzy kość czołowa.Ku tyłowi łączą się z nią dwie kości ciemieniowe. Za nim znajduje się kość potyliczna.Boczne powierzchnie części mózgowej tworzą kości skroniowe i częściowo klinowe. Natomiast w części trzewnej...

poleca82%

Mięśnie - budowa i funkcje

Układ mięśniowy (ok. 600 mięśni – 40-45% masy ciała): - Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana (buduje mięśnie szkieletowe; skurcz tych mięśni jest Szybki i zależny od naszej woli). - Tkanka mięśniowa głodka (buduje mięśnie gładkie; występują...

poleca82%

Choroby genetyczne - Referat

"Choroby genetyczne" – nazwa pochodzi z języka greckiego "genetes’ inaczej powiemy "wrodzony’ czy "rodzic’. Jak sama nazwa mówi są to choroby, które nabywamy przy urodzeniu. Możemy je podzielić na tzw. "choroby genetyczne niedziedziczące się"...

poleca84%

Rozmnażanie bezpłciowe

ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE podział komórki - (bakteria, pantofelek,pierwotek) prowadzi do powstania dwóch identycznych jak komórka macierzysta organizmów potomnych które przed rozpoczęciem podziału dorastają do wielkości komórki macierzystej...

poleca83%

Budowa ukadu moczowego- ściąga

ściąga z budowy ukł. moczowego. bardzo dobra. zapraszam do korzystania

poleca82%

Typy naczyń krwionośnych

Naczynia, u kręgowców wyróżniamy naczynia krwionośne i limfatyczne, natomiast u bezkręgowców występuje jeden typ naczyń przewodzący hemolimfę. Naczynia wysłane są śródbłonkiem lub utworzone są tylko ze śródbłonka (naczynia włosowate) oraz mięśni...

poleca83%

Mechanizm wymiany gazowej

Wentylacja płuc to wymiana powietrza znajdującego się w płucach. Polega na nieustannym wykonywaniu wdechów i wydechów. Wentylacja płuc zachodzi na skutek pracy mięśni oddechowych. Są to mięśnie międzyżebrowe oraz przepona. Skurcz tych...

poleca84%

Szkielet Człowieka

Szkielet Człowieka

poleca84%

Palenie papierosów, a choroby nowotworowe

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA NOWOTWORU Nowotworem nazywamy nieprawidłową tkankę, która rozrasta się nadmiernie i w sposób nieskoordynowany z sąsiadującymi tkankami. Nadmierny rozrost spowodowany jest niepohamowaną proliferacją komórek, nieustającą...

poleca84%

Szkodliwość hałasu i ochrona przed hałasem

Już kilkaset lat temu wiedziano o szkodliwości hałasu na słuch człowieka. Świadczą o tym teksty Paracelsusa z 1597 roku i Ramaziniego z 1700 roku. W ostatnich latach na skutek zwiększenia się liczby źródeł hałasu i ich aktywności, powstał...

poleca82%

Zmysły człowieka

1. Zmysł wzroku – zdolność do odbierania bodźców świetlnych ze środowiska oraz ogół czynności związanych analizą tych bodźców, czyli widzeniem. Narządem wyspecjalizowanym do rejestrowania obrazu jest oko czyli gałka oczna otoczona aparatem...

poleca84%

Ciało ludzkie.

Chociaż wszyscy wyglądamy inaczej, to jeśli weźmiemy pod uwagę budowę i działanie naszych organizmów, okaże się, iż jesteśmy identyczni. Organizm każdego człowieka zbudowany jest z 12 głównych układów. Układy te współpracują, tworząc...

poleca82%

Fotosynteza w skrócie

Fotosynteza - proces syntezy węglowodanów z CO2 i H2O przy udziale energii świetlnej i chlorofilu. Fotosynteza zachodzi w ciałkach zieleni. 6CO2 6H2O energia ----> C6H12O6 6O2 Niezbędne warunki do przebiegu procesy fotosyntezy: ~...

poleca84%

Szkodliwość palenia papierosów

Palenie tytoniu jest najważniejszą, usuwalną przyczyną śmierci współczesnego człowieka. W połowie lat 80 - tych paliło 50% Polaków (60% mężczyzn i ponad 30% kobiet). Podczas, gdy USA i kraje Europy Zachodniej notują sukcesywne zmniejszanie liczby...

poleca84%

Rozmnażanie się organizmów roślinnych

Rozmnażanie jest to wytwarzanie nowych osobników tego samego gatunku przez podział osobnika macierzystego lub przez oddzielenie od niego komórek lub grup komórek. Znamy dwa typy rozmnażania: płciowe i bezpłciowe. Rozmnażanie płciowe...

poleca84%

Szkodliwość palenia papierosów oraz zanieczyszczenia powietrza

1. PALENIE PAPIEROSÓW I INNYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH Dla każdej osoby dym tytoniowy jest szkodliwy w różnym stopniu- zależy to od rasy, płci wieku, indywidualnych cech i ilości wypalanych papierosów. Udowodniono, że najbardziej szkodzi kobietom...

poleca84%

Zatrucia pokarmowe

Przyczyny Najbardziej powszechną przyczyną zatruć pokarmowych jest żywność przygotowywana zbyt szybko i przechowywana w niewłaściwej temperaturze, brak higieny u producentów żywności i w kuchniach oraz brudne ręce i nieświeża żywność....

poleca84%

Fotosynteza

Fotosynteza to bardzo ważny proces biochemiczny, który przebiega w organizmach roślin, jednokomórkowych glonów, sinic i niektórych bakterii. W procesie tym, prosty cukier - glukoza, syntetyzowany jest z wody i dwutlenku węgla, dzięki energii...

poleca84%

Wydalanie u zwierząt

Praca + tabelka z grupami zwierząt i sposobami wydalania w załączniku!! U zwierząt o prostej budowie zbędne produkty są usuwane w wyniku dyfuzji. Polega ona na samoistnym przerzucaniu cząsteczek w danym ośrodku. Układy wydalnicze owadów i...

poleca83%

Choroba brudnych rąk

Choroby brudnych rąk to z reguły takie, które przenosimy drogą pokarmową na skutek braku dostatecznej higieny, dlatego trzeba staranne myć ręce wodą i mydłem. Są to na przykład: Wirusowe zapalenie wątroby typu A (żółtaczka pokarmowa). To...

poleca81%

Choroby aparatu ruchu

Najczęstsze schorzenia aparatu ruchu w treningu siłowym.Kończyna górna i bark. Aparat ruchu człowieka jest podatny na różnego typu wady lub zniekształcenia. Część z nich może być wrodzona, ale zdecydowaną większość...

poleca82%

Dlaczego płaczemy?

Choć płyn łzowy wydzielają wszystkie lądowe kręgowce, człowiek jako jedyny posiadł umiejętność wyrażania emocji płaczem. Niektórzy uważają, że płacz to nie tylko wizualny objaw smutku, ponieważ wraz ze łzami organizm pozbywa się substancji...

poleca82%

Kości - elementy składowe szkieletu.

1. Budowa chemiczna kości a) budulcem szkieletu człowieka jest tkanka kostna b) substancje mineralne, wchodzące w skład tkanki kostnej to: - związki wapnia - związki fosforu - substancja białkowa Kostnienie - zastępowanie chrząstki tkanką...

poleca82%

Sposoby odżywiania, oddychania organizmów

Odżywianie - m.in. proces życiowy polegający na dostarczeniu pokarmu każdej żywej komórce (w sposób samożywny lub cudzożywny). Pobrany pokarm jest wykorzystywany przez organizm jako materiał budulcowy, energetyczny, zapasowy i regulatorowy....

poleca84%

Oddychanie człowieka

Praca w załączniku

poleca82%

Mięśnie i podział

Mięśnie dzielimy ze względu na POŁOŻENIE, KSZTAŁT, RODZAJ PRZYCZEPU, ZAKRES WYKONYWANYCH RUCHÓW Kształt: długie (w kończynach) szerokie (wyściełające ściany klatki piersiowej i brzucha) krótkie (wokół kręgów) okrężne (np. u oczu, ust,...

poleca85%

Ściąga z Krążenia i budowy serca (gimnazjum)

1.Układ Krążenia: krwionośny(tworzą: naczynia krwionośne, krew, serce) i limfatyczny = chłonny| Typy układów krwionośnych: zamknięty- krew krąży w naczyniach krwionoś. i nie wylewa się do jam ciała-człowiek, otwarty- krew częściowo krąży w...

poleca84%

Fotosynteza - ściąga

Fotosynteza - to synteza cukrów z dw. węgla i wody przy udziale światła. Produktem ubocznym jest tlen. Oddychanie komórkowe (tlenowe) zachodzi w mitochondri polega na rozkładzie glukozy na dw. wegla i energie. Oddychanie beztlenowe -...

poleca84%

Higiena oka (do wad wzroku)

Higiena oka polega na ochronie przed nieprzyjaznymi czynnikami środowiskowymi oraz nawilżaniu narządu wzroku tak, aby zapewnić mu optymalny poziom filmu łzowego. W tym celu zalecane jest: - odpowiednie nawilżanie spojówki i rogówki, -...