profil

Biologia

(72)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Cechy populacji

Cechy populacji: - rozmieszczenie, - liczebność, - zagęszczenie, - rozrodczość, - śmiertelność, - struktura wiekowa. Rozmieszczenie to sposób występowania osobników na określonym terenie. Liczebność to liczba osobników danej...

poleca84%

Cechy Homo Sapiens a cechy małp

Cechy Homo Sapiens a cechy małp Człowiek należy do gromady ssaków, rzędu naczelnych, rodziny Homonidae. Najbliższymi zwierzętami pokrewnymi człowiekowi są małpy człekokształtne orangutan, goryl i szympans. Dalszymi są gibbony, które stanowią...

poleca83%

Charakterystyka parzydełkowców. Ogólna charakterystyka niektórych pierwotniaków

Charakterystyka parzydełkowców 1. Występują w wodach, głównie morskich 2. Mają kształt workowatego Polipa prowadzącego osiadły tryb życia lub wolno żyjącej meduzy. 3. Ciało składa się z dwóch warstw komórek - pierwotnych tkanek ektodemy i...

poleca83%

Tkanki twórcze

TKANKI ROŚLINNE Twórcze Rośliny rosną przez całe życie, dlatego mówi się, że mają nieograniczony wzrost. Nie przyrastają jednak w całej swojej ojętości, ale w ściśle określonych miejscach - zwykle na szczycie lodygi i korzenia, a na grubość -...

poleca81%

Komórka - funkcje organelli komórkowych

Komórka podstawowe wiadomości Komórka jest to najmniejsza forma strukturalna i funkcjonalna wszystkich organizmów żywych. Wyróżniamy 2 typy komórek Eukariotyczną - zawierającą jądro komórkowe. Występuje w formie jarówno jedno- i...

poleca82%

Komórkowa budowa organizmów.

1.Komórka to podtsawowa jednostka budulcowa i fukcjonalna organizmu. 2.Wyróżniamy: a)organizmy jednokomórkowe np. bakterie, pierwotniaki, niektóre glony b)organizmy wielokomórkowe np. rośliny, zwierzęta, zbudowane z:...

poleca84%

Komórka i jej budowa

Ściana komórkowa - element martwy, sztywny(niezdolny do odkształceń)występuje w komórkach roślin i grzybów, składnikami budulcowymi są; celuloza - polimer glukozy(cz. glukozy C6H12O6, w celulozie może być nawet 1400 pojedynczych elementów);...

poleca84%

Tkanki zwierzęce - ściąga

Treść w załączniku

poleca84%

Hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi i powstania świata

Hipotezy dotyczące powstania życia na Ziemi i powstania świata Nikt nie wie, kiedy tak naprawdę powstał świat. Istnieje wiele hipotez dotyczących tego. Według powszechnie przyjętej Wielkiego Wybuchu wszechświat powstał 15...

poleca84%

Podstawowe składniki pokarmowe - woda

Woda to jeden z podstawowych składników pokarmowych, który jest niezbędny do życia. Stanowi szczególnie cenny składnik diety organizmów. Jej zawartość decyduje o nasileniu lub osłabieniu procesów życiowych każdego organizmu. Woda ma bardzo...

poleca81%

Znaczenie wody w przyrodzie

Woda na równi z powietrzem i glebą stanowią istotny składnik środowiska. Jest jednym z podstawowych elementów przyrody, decydującym o istnieniu życia na Ziemi. Jest niezastąpiona w życiu i gospodarce człowieka. Stanowi przedmiot konsumpcji,...

poleca82%

Przystosowanie organizmów do warunków środowiska

U pewnych roślin przystosowaniem do życia na lądzie jest kierowanie liści w stronę słońca, aby zapewnić sobie odpowiednią ilość światła. Z kolei inne rośliny, rosnące w siedliskach bardzo nasłonecznionych, zabezpieczają się przed nadmiernym...

poleca84%

Co to komórka?

Komórka (łac. cellula) jest to najmniejsza budulcowa i funkcjonalna jednostka organizmów żywych. Jest ona zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie). Komórkę stanowi...

poleca84%

Wymień tkanki zwierzęce i roślinne

Tkanki Zwierzęce Nabłonkowa - jedno - lub - wielowarstwowa, ściśle przylegają komórki - ochronna wyścielająca, wydzielnicza Mięśniowa gładka – wydłużony kształt, jądro ułożone centralnie - ruchy narządów wew. Niezależne od naszej woli...

poleca83%

"Puls życia" - Systematyczny podział organizmów

1) - zwierzęta - rośliny - grzyby - bakterie - protisty 2) - budowa komórek - komplikacja budowy - sposób odżywiana się - sposób przemieszczania się 3) królestwo - zwierzęta typ - strunowce rząd - zajęczaki rodzaj - zając...

poleca84%

Komórka - ściąga

W załącznikach:)

poleca84%

Komórkowa budowa organizmów.

1. Komórka jest to podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna żywego organizmu. 2. Wszystkie organizmy żywe zbudowane są z komórek Organizmy żywe -jednokomórkowe np....

poleca82%

Podstawowe elementy budowy organizmu!

1.Struktura budowy narządów: Komórki- tkanki- narządy- układy narządów- organizm 2.Komórka jest podstawowym elementem funkcjonalnym ( funkcje życiowe zachodzą na terenie komórki) i strukturalnym ( wszystkie organizmy zbudowane są z komórek)...

poleca83%

Budowa komórki człowieka

Budowa komórki człowieka: - mitochondrium, - jądro kom., - siateczka śródplazmatyczna, - cytoplazma, - lozosom, - aparat Golgiego, - błona kom. Budowa mitochondrium : - macierz, - DNA, - błona mitochondralna zewnetrzna, -...

poleca84%

Od komórki do organizmu

Podstawową jednostką funkcjonalną każdego organizmu jest komórka, zawierająca liczne organelle komórkowe (np. mitochondria, lizosomy, siateczka śródplazmatyczna, plastydy, błona komórkowa), które spełniają specjalistyczne funkcje życiowe....

poleca83%

Wyjaśnienie części komórki: Zwierzęcej , roślinnej , bakterii i grzyba .

Cytoplazma - pozajądrowa część komórki oddzielona od środowiska zewnętrznego błoną komórkową . Cytozol - płynny składnik cytoplazmy , jest zbudowany między innymi z wody , białek i cukrów . Błona komórkowa - zapewnia transport różnych...

poleca83%

Wielka Rafa Koralowa

Wielka Rafa Koralowa Wielka Rafa Koralowa czy też Wielka Rafa Barierowa (ang. Great Barrier Reef) – największa na świecie rafa koralowa, położona u wybrzeży Australii. Jest to wyjątkowy, największy na Ziemi wytwór organizmów żywych, widoczny...

poleca81%

Komórka roślinna i zwierzęca - w punktach

KOMÓRKA ROŚLINNA: - wodniczka - ściana komórkowa - błona komórkowa - jądro komórkowe - ciałko zieleni - cytoplazma - mitochondria KOMÓRKA ZWIERZĘCA: - błona komórkowa - mitochondria - cytoplazma - jądro komórkowe - wodniczki

poleca82%

Komórka: zwierzęca, roślinna, grzyba i bakterii.

1. KOMÓRKA jest podstawową jednostką z której zbudowane są wszystkie organizmy żywe (wyjątek: wirusy). Odpowiedzialna jest za wzrost organizmu: matabolizm jako całość. 2. Podział organizmów ze względu na ilość komórek: a) JEDNOKOMÓRKOWE np....

poleca83%

Rożnorodność organizmów żyjących w jeziorze

Warunki zycia wjezorze,zmieniajace sie w zaleznosci od odleglosci od brzegu i glebokosci jeziora,wplywaja na roznorodnosc zyjacych w nim organizmow. Jedynie zyja w strefie przybrzeznej, inne w otwartej toni wodnej jeziora,a jeszcze inne na dnie....

poleca81%

Organella komórkowe

Organellum to każda struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji. Organella (liczba pojedyncza od organelle, wg SJP nieistniejąca; formalnie tak powinna brzmieć l.mn. od "organellum") jest to...

poleca81%

Komórka zwierzęca roślinna i bakteryjna

Komórka roślinna Chloroplast-zielony plastyd zawierający chlorofil. W chloroplastach odbywa się proces fotosyntezy. Chloroplasty zawierają własny DNA, zdolne są do rozmnażania. Występują w liściach i...

poleca79%

Podział organizmów cudzożywnych

Organizmy roślinożerne Ten rodzaj pokarmu zawiera niewiele łatwo przyswajalnych substancji odżywczych, dlatego roślinożercy pochłaniają ogromne ilości pożywienia. Mają zbudowane przewody pokarmowe. Żyją w nich bakterie i pierwotniaki...

poleca81%

Tkanki twórcze

Tkanki twórcze- merystymatyczne przechodzą intensywne podziały w wyniku, których zwiększa się ich ilość lub rozmiar Rodzaje tkanek twórczych: a)merystem wierzchołkowy- występuje na szczycie łodygi i korzenia powodując wzrost na długość...

poleca81%

Komórka roślinna

Komórka roślinna - podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna budująca organizm rośliny. Pod względem kształtu komórki roślinne można podzielić na: Równowymiarowe - o kształcie kuli (parentymatyczne), - silnie wydłużone w...

poleca76%

Komórka zwierzęca - pojęcia

Komórka zwierzęca - w komórce zwierzęcej znajduje się: błona komórkowa, wodniczka, siateczka śródplazmatyczna, jądro komórkowe, mitochondrium, aparat Golgiego, cytoplazma. Błona Komórkowa - komórka jest otoczona błoną komórkową. Tylko woda...

poleca77%

Komórka grzybowa, zwierzęca, roślinna, bakterii

KOMÓRKA - jest to podstawowa żywa jednostka. Odżywia się i oddycha, rośnie, zazwyczaj może się dzielić KOMÓRKA BEZJĄDROWE JĄDRO EUKARIOTYCZNE...

poleca83%

Opis Komórki roślinnej referat

Treść w załączniku. Komórka roślinna w hasłach. Źródło http://www.komorkabio.republika.pl/html/komroslinna.html i Wikipedia

poleca79%

Klasyfikacja zwierząt

Organizmy podzielimy na królestwa. W każdym królestwie są organizmy o wspólnych cechach. Wydzielono 5 królestw. Zwierzęta, Rośliny, Grzyby, Bakterie i Prosity. Zwierzęta podzielimy na bezkręgowce i kręgowce. Zwierzęta oddychają,...

poleca83%

Tkanki, narządy, układy

Tkanka – zespół komórek o podobnej budowie, pełniący tę samą funkcję 1. Rodzaje tkanek zwierzęcych: a) tkanka nabłonkowa – wyściela przewody i przestrzenie w ciele, pokrywa skórę b) tkanka łączna (właściwa) – spaja i łączy różne tkanki c)...

poleca77%

Przystosowanie zwierząt do zdobywania i trawienia pokarmu

PRZYSTOSOWANIE DRAPIEŻCÓW SSAKI - dobry węch i słuch - ostre pazury - silne kły - dobre widzenie w ciemności - szybkość i zwinność w czasie polowania INNE ZWIERZĘTA - długi, lepki język u żaby i ropuchy - zęby jadowe i gruczoły...

poleca84%

Tkanki i tkanki roślinne

Tkanka – zespół komórek o podobnej budowie, wyspecjalizowanych do pełnienia określonej funkcji w organizmie Tkanki Roślinne Tkanki Twórcze Są zdolne do stałego dzielenia się powodują więc wzrost rośliny na długość i przyrost n grubość....

poleca83%

Ewolucjonizm

Darwin i te sprawy :]

poleca85%

Tkanki zwierzęce

Tkanka Nabłonkowa Okrywa powierzchnię ciała i wyściela narządy wewnętrzne. W tkance tej komórki ściśle do siebie przylegają. Mogą tworzyć jedną warstwę ( nabłonek jednowarstwowy) lub kilka warstw (nabłonek wielowarstwowy). Ze względu na...

poleca85%

Tkanki roślinne i zwierzęce - tabelka

Tkanki roślinne nazwa budowa funkcja okrywająca żywe, prostokatne komórki, ściśle przylegające do siebie, obecność kutykuli, włosków mechanicznych, aparat ów szparkowych oddzielanie środ. Zewnętrznego od wewnętrz. Chroni...

poleca85%

Komórka - budowa, porównanie komórek różnych organizmów

Komórka jest to podstawowa jednostka budująca organizm. Może funkcjonować samodzielnie ( np. bakteria) lub jako element budujący organizm. Komórka zbudowana jest z ORGANELLI. Do organelli zaliczmy: - CYTOPLAZMA - jest to bezbarwna i...

poleca85%

Tkanki roślinne - powtórka

Tkanki twórcze - komórki ich intensywnie dzielą się powodując przyrost długości lub grubości rośliny: Pierwotne - dotyczą one roślin jednorocznych i wieloletnich, wywołują one wzrost na długość: - merystemy wierzchołkowe stożków wzrostu...

poleca85%

Biologia - Ekologia

Czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów: -abiotyczne- nieożywione –temperatura, światło, wilgotność, kwasowość gleby i wody -biotyczne –ożywione –grzyby, rośliny, zwierzęta, bakterie (pasożytnictwo, konkurencja ) Prawo minimum...

poleca85%

Systematyka zwierząt - podstawowe informacje

IV wiek p.n.e. - Pierwsza próba uporządkowania organizmów przez Arystotelesa.Organizmy zostały podzielone ze względu na budowę II wiek n.e. - Św.Augustyn porządkuje organizmy uwzględniając ich przydatność np. pożyteczne i szkodniki XVIII...

poleca85%

Co to jest gatunek?

Na ziemi żyje wiele milionów gatunków.Każdy z nich jest inny.Uporządkowanie tej ogromnej różnorodności organizmów jest niezbędne do poznania zrozumienia praw rządzących przyrodą.Koty domowe różnią się od siebie wieloma cechami, m.in. barwą...

poleca85%

Budowa komórek

Komórka zwierzęca posiada: *Jądro komórkowe-zawiera materiał genetyczny, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie komórki. Wewnątrz jądra znajduje się jąderko. *Błona komórkowa- Oddziela wnętrze komórki od otoczenia, zapewnia transport...

poleca88%

Dział Komórki i ich budowa

Komórka roślinna: -Ściana komórkowa - otoczka komórki o funkcji ochronnej i szkieletowej. -Chloroplast (ciałko zielone) to otoczona podwójną błoną białkowo-lipidową organellum komórkowe roślin i eukariotycznych glonów, w której zachodzi proces...

poleca85%

Systematyka organizmów - krótko

Systematyka to termin określający proces grupowania zjawisk na podstawie wspólnych cech. Organizmy podzielono na 5 głównych grup - królestw: - MONERA - skupiające jednokomórkowe organizmy, które nie mają jądra komórkowego - czyli bakterie i...

poleca85%

Komórka oraz funkcje organelli komórkowych

Pobierz zalącznik - zawiera rysunki poszczególnych komórek

poleca85%

Ewolucja człowieka

Kolebką ludzkości jest Afryka, gdzie kiedyś żyli wspólni przodkowie człowieka i małp człekokształtnych. Bodźcem dla rozdzielenia się linii ewolucyjnych było zróżnicowanie klimatu Afryki, związane z wypiętrzeniem pasm górskich wielkiego rowu...

Ciekawostki ze świata