profil

satysfakcja 46 % 22 głosów

Źródła prawa międzynarodowego korba.pl

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Prof. dr hab. Jan Barcz Prawo międzynarodowe publiczne javascript: void(0); (zapisz) Wykłady nr 5 i 6 Źródła prawa międzynarodowego 1. Uwagi wstępne 2. Umowa międzynarodowa 3. Międzynarodowe prawo zwyczajowe 4. Ogólne zasady prawa 5. Źródła główne nie wymienione w art. 38 statutu MTS (akty IO, akty jednostronne państwa) 6. Pomocnicze środki ustalania norm prawa międzynarodowego (orzecznictwo, doktryna, kodyfikacje, praktyka państw, zasada sprawiedliwości, prawo natury) 1. Uwagi wstępne 1.1. Definicja i rodzaje źródeł prawa międzynarodowego - w rozumieniu formalnym ? forma, w której norma prawna znajduje swój wyraz; - w rozumieniu materialnym - wszelkie czynniki wpływające na powstanie prawa międzynarodowego; - podstawy filozoficzne ? podstawy obowiązywania prawa międz.: - kierunki pozytywistyczne ? wola państwa; - kierunki naturalistyczne ? nakazy rozumu ludzkiego; - kierunki socjologiczne ? więzi i konieczności społeczne; Brak jednolitego ustawodawcy: - różnorodność źródeł; - zmiana jednego źródła w inne; art. 38 statutu MTS: ?1. Trybunał, którego funkcją jest rozstrzygać zgodnie z prawem międzynarodowym przedłożone mu spory, stosuje: a) konwencje międzynarodowe bądź ogólne, bądź partykularne, ustanawiające normy wyraźnie uznane przez państwa spór wiodące; b) zwyczaj międzynarodowy, jako dowód ogólnej praktyki przyjętej za prawo; c) ogólne zasady prawa, uznane przez narody cywilizowane; d) (...) orzeczenia sądowe i poglądy posiadających najwyższe kwalifikacje pisarzy różnych narodów w zakresie prawa międzynarodowego, jako pomocniczy środek ustalania norm prawa?. Podział źródeł prawa międz.: - źródła główne ? umowa międz., prawo zwyczajowe międz. i ogólne zasady prawa; - źródła pomocnicze ? orzecznictwo i doktryna; Krytyka: - nieostre zróżnicowanie (źródła główne i pomocnicze); - wyliczenie nie jest pełne (brak aktów jednostronnych i postanowień IO); 1.2. Hierarchia norm prawa międzynarodowego Derogacja ? w przypadku konfliktu jedna norma deroguje (unieważnia, niszczy) drugą normę; Pierwszeństwo stosowania ? w przypadku konfliktu jedna norma jest stosowana a druga norma nie jest stosowana (nie jest przy tym derogowana); Ogólne zasady: - źródła formalne prawa międz. są równorzędne; - normy zawarte w źródłach jednego rodzaju mogą derogować normy zawarte w innych źródłach; Wniosek: generalny brak hierarchii; Kształtowanie się hierarchi norm prawa międz. 1) Normy ius cogens Art. 53 KPT (konwencja o prawie traktatów) ?Traktat jest nieważny, jeżeli w chwili jego zawarcia jest sprzeczny z imperatywną normą powszechnego prawa międzynarodowego. Dla celów niniejszej konwencji imperatywną normą prawa międzynarodowego jest norma przyjęta i uznana przez międzynarodową społeczność państw jako całość, za normę, od której żadne odstępstwo nie jest dozwolone i która może być zmieniona jedynie przez późniejszą normę powszechnego prawa międzynarodowego o tym samym charakterze?.

Przydatna praca? Tak Nie
W słownikach:
(0) Brak komentarzy
Nauki


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.