profil

Bizancjum – kultura

poleca 56% 168 głosów

Kultura bizantyjska była przekształceniem w duchu religii chrześcijańskiej cywilizacji antycznej.

Szczególne osiągnięcia tej kultury to: budownictwo, sztuki plastyczne oraz piśmiennictwo teologiczne i filozoficzne. Za najwspanialszą budowlę bizantyjską uchodzi świątynia Mądrości Bożej (Hagia Sophia) wybudowana w Konstantynopolu w VI wieku przez cesarza Justyniana.

Kultura bizantyjska miała wielki wpływ na sztukę i kulturę Armenii, Gruzji, Rusi, południowych Włoch, Sycylii, Wenecji i Niemiec oraz na włoskie odrodzenie.

Hagia Sophia
Hagia Sophia

Warto pamiętać

Wielki wpływ na przenikanie wzorów kultury bizantyjskiej miało przyjmowanie przez państwa słowiańskie chrystianizacji za pośrednictwem Bizancjum. W 988 roku książę kijowski Włodzimierz Wielki przyjął chrzest z Bizancjum, poślubiając jednocześnie Annę, siostrę cesarza Bazylego II. Przykład architektury bizantyjskiej w Europie stanowi bazylika św. Marka w Wenecji, która została zbudowana na wzór kościoła św. Apostołów w Konstantynopolu, będącego miejscem pochówku cesarzy bizantyjskich.

Literatura

H.W. Haussig: Historia kultury bizantyjskiej. Warszawa 1980.

Daty

VI wiek - budowa Hagia Sophia

Oś czasu

595 - wzmianka bizantyjskiego historyka Teofylakta Simokattesa o Słowianach
VII-VIII w. - powstanie sieci grodów na ziemiach polskich

Podoba się? Tak Nie