profil

Cesarstwo Karola Wielkiego

poleca 68% 96 głosów

Najwybitniejszym władcą z dynastii Karolingów był Karol Wielki (768-814). Rozszerzył on znacznie granice państwa frankijskiego, podbijając państwo Longobardów, Saksonię, Słowiańszczyznę Połabską, Bawarię. Prowadził również walki z Arabami w Hiszpanii i z chanatem awarskim.

W 800 roku Karol Wielki został koronowany przez papieża Leona III na cesarza. Celem umocnienia swego państwa Karol Wielki m.in. przeprowadził reformę systemu monetarnego oraz systemu szkolnictwa (reforma szkół klasztornych, nakaz zakładania nowych szkół katedralnych). Rozwój kulturalny państwa Franków w okresie rządów Karola Wielkiego spowodował, iż w historii okres ten nazywany jest „renesansem karolińskim”.

Po śmierci Karola Wielkiego jego państwo rozpadło się na skutek tendencji odśrodkowych. Syn Karola Wielkiego, Ludwik Pobożny, na mocy traktatu w Verdun (843) podzielił państwo pomiędzy swych synów: Lotara (Włochy, pas ziemi od Morza Północnego do Alp), Ludwika Niemca (Niemcy) i Karola Łysego (Francja).

Pojęcia

renesans karoliński – nazwa nadana okresowi rozwoju kultury w państwie frankijskim za rządów Karola Wielkiego
minuskuła karolińska – zwana również karoliną – był to rodzaj bardzo wyraźnego średniowiecznego pisma, wypracowany w IX w. przez kancelarię cesarską Karola Wielkiego we współpracy ze słynną akwizgrańską szkołą pałacową

Literatura

P. Riché: Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego. Warszawa 1979.
P. Riché: Karolingowie. Warszawa 1997.
M.H. Serejski: Karol Wielki na tle swoich czasów. Warszawa 1959.
W.E. Wies: Karol Wielki. Warszawa 1996.

Daty

800 rok - koronacja Karola Wielkiego na cesarza
843 rok - traktat w Verdun

Oś czasu

ok. 800-950 - początki państwa Polan
ok. 850 - powstanie państwa Wiślan
ok. 990-992 - akt Dagome iudex

Podoba się? Tak Nie