profil

Kultura średniowiecznej Europy

poleca 59% 70 głosów

Kultura Europy średniowiecznej ukształtowała się w wyniku wzajemnego przeplatania się idei antycznych, chrześcijańskich i germańskich.

Mówiąc o kulturze Europy średniowiecznej, należy pamiętać, że mamy na myśli przede wszystkim kulturę łacińską chrześcijańskiej Europy Zachodniej, poza obrębem której przez długie wieki pozostawała Hiszpania pod rządami Arabów, Bizancjum oraz kraje takie jak Ruś czy Bułgaria, przejmujące właśnie z Bizancjum wzorce kulturowe. Kultura Europy Zachodniej nie rozwijała się w całkowitej izolacji, ale korzystała z dorobku np. myśli arabskiej. Przykładem tego wpływu może być choćby fakt, iż myśl i główne dzieła Arystotelesa dotarły do Europy Zachodniej na przełomie XII i XIII wieku właśnie za pośrednictwem hiszpańskich Arabów.

Muzyka, Arytmetyka, Geometria i Astrologia. Średniowieczne quadrivium nauki
Muzyka, Arytmetyka, Geometria i Astrologia. Średniowieczne quadrivium nauki

Niezwykle ważnym elementem rozwoju kultury średniowiecznej było powstanie uniwersytetów. Początkowo powstawały one na gruncie szkół katedralnych (Paryż, Bolonia, Salerno), później zaś były zakładane przez władców i papieży.

W wyniku przenikania się antycznych i wschodnich (z terenów Hiszpanii) wzorów architektonicznych na południu Francji i Hiszpanii ukształtował się nowy styl, dominujący w budownictwie od X do XII wieku, czyli styl romański. W okresie późniejszym został on zastąpiony przez styl gotycki (XII-XV wiek).

Warto pamiętać

Do XIII wieku wiedza przyrodnicza opierała się głównie na dokonaniach uczonych starożytnych. Jako pierwsza naukami przyrodniczymi w średniowieczu zainteresowała się św. Hildegarda z Bingen, która opisała zwierzęta północnej Europy, m.in. 30 gatunków ryb. Jednak pierwszym wielkim przyrodnikiem średniowiecza był żyjący w XIII wieku św. Albert Wielki, który napisał 7 ksiąg poświęconych botanice i 26 ksiąg z dziedziny zoologii (7 oparł na własnych badaniach). Wśród innych jego dokonań naukowych należy wymienić: badania wiecznego śniegu, poszukiwania północnej granicy występowania pszenicy oraz odkrycie chemicznego sposobu oddzielania złota od srebra. Innym znakomitym naukowcem średniowiecznym był franciszkanin Roger Bacon, który np. znał działanie soczewki i interesował się wynalazkiem prochu.

Literatura

T. Borawska, K. Górski: Umysłowość średniowiecza. Warszawa 1993.
J. Le Goff: Kultura średniowiecznej Europy. Warszawa 1994.
A.C. Crombie: Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej. Tom 1-2.Warszawa 1960.
L. Moulin: Życie codzienne zakonników w średniowieczu (X-XV wiek). Warszawa 1986.

Oś czasu

1120-1123 - wojna Polski z Rusią
1221 - założenie pierwszej szkoły parafialnej w Polsce(Kraków)
ok. 1300 - Kazania świętokrzyskie
1370 - śmierć K. Wielkiego, ostatniego władcy z dynastii Piastów
1415-1480 - Jan Długosz

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji: