profil

Wyprawy krzyżowe

poleca 72% 486 głosów

Wyprawy krzyżowe (krucjaty) to wyprawy wojenne wojsk chrześcijańskich, organizowane w latach 1096 -1291 pod hasłami religijnymi (obrona Grobu Chrystusa i miejsc świętych w Palestynie przed niewiernymi) na tereny Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Krucjata Daty Charakterystyka
I 1096-1099 Krzyżowcy zdobywają tereny Palestyny i tworzą tam szereg państw (królestwo Jerozolimy, księstwo Antiochii, hrabstwo Edessy).
II 1147-1149 Krucjata zakończyła się całkowitą klęską ze względu na konflikty pomiędzy krzyżowcami.
III 1189-1192 Krucjata została zorganizowana na skutek podboju Palestyny (m.in. Jerozolimy) przez Turków. Wojskami krzyżowców dowodzili: król Francji Filip August, cesarz Fryderyk I Barbarossa i król Anglii Ryszard Lwie Serce. Walki zakończyły się układem zawartym pomiędzy Ryszardem Lwie Serce a Saladynem, na mocy którego w rękach krzyżowców pozostało jedynie wybrzeże od Tyru do Jafy.
IV 1202-1204 Głównym celem krucjaty miał być Egipt. Krzyżowcy zostali jednak wplątani w spory dynastyczne w cesarstwie bizantyjskim. W 1204 roku zdobyli oni i złupili Konstantynopol. W miejsce cesarstwa bizantyjskiego krzyżowcy stworzyli cesarstwo łacińskie.
V 1217-1221 Celem krucjaty było zdobycie Egiptu. W czasie marszu na Egipt krzyżowcy zostali otoczeni przez Turków i zmuszeni do opuszczenia tego kraju.
VI 1248-1254 Wojska krucjaty, którymi dowodził król Francji Ludwik IX Święty, miały ponownie zdobyć Egipt. W 1250 roku zostały one rozgromione przez Turków.
VII 1270 Krzyżowcy pod dowództwem Ludwika IX Świętego zaatakowali Tunis w Afryce Północnej. Na skutek epidemii wojska chrześcijańskie musiały się wycofać.

Zakończeniem okresu wypraw krzyżowych jest rok 1291, kiedy to Turcy zdobywają ostatnią twierdzę krzyżowców w Palestynie – Akkę.

Krucjata dziecięca, Gustaw Doré
Krucjata dziecięca, Gustaw Doré

Warto pamiętać

Nazwę krucjat nadawano także innym wyprawom wojsk chrześcijańskich przeciwko niewiernym, np. walkom chrześcijan z Maurami w Hiszpanii, wyprawom przeciwko Słowianom połabskim (1147) oraz heretykom (np. albigensom we Francji).

Literatura

M. i W. Hrochowie: W obronie grobu Chrystusa. Warszawa 1992.
M. Melville: Dzieje Templariuszy. Warszawa 1991.
S. Runciman: Dzieje wypraw krzyżowych. Tom 1-3. Warszawa 1988.

Daty

lata 1096-1291 - okres wypraw krzyżowych
1291 rok - zdobycie Akki przez Turków

Oś czasu

1138 - statut Bolesława Krzywoustego – podział Polski na dzielnice
1211 - pierwsza lokacja miasta na prawie niemieckim w Polsce(Złotoryja)
ok. 1300 - założenie Worszowy (Warszawy)
1364 - założenie Akademii Krakowskiej
1423 - pierwszy znany traktat medyczny w języku polskim

Podoba się? Tak Nie