profil

Kultura arabska

poleca 64% 215 głosów

Kultura arabska jest jedną z najwspanialszych kultur basenu Morza Śródziemnego i stanowi część cywilizacji śródziemnomorskiej. Wielki wpływ na rozwój tej kultury miały wpływy cywilizacji antycznej, bizantyjskiej oraz irańskiej.

W dziedzinie budownictwa zachowała się duża liczba wspaniałych meczetów zdobionych kunsztownymi arabeskami. W świątyniach muzułmańskich nie ma przedstawień Boga, ludzi i zwierząt, gdyż islam surowo zakazuje odtwarzania w sztuce ich postaci.

Arabowie rozwinęli naukę i filozofię, czerpiąc z doświadczeń cywilizacji antycznej Grecji, starożytnego Wschodu oraz Indii. Filozofowie arabscy zafascynowani byli starożytnymi filozofami: Arystotelesem i Plotynem. Uczeni arabscy dokonali wielu odkryć w dziedzinie matematyki.

Warto pamiętać

O wysokiej kulturze Arabów świadczy ich troska o biblioteki. Pierwsza wielka biblioteka muzułmańska powstała w Bagdadzie na przełomie VIII i IX wieku. W 991 roku jeden z wezyrów założył w Bagdadzie bibliotekę, która liczyła 12 000 woluminów i posiadała dzieła tłumaczone na język arabski z chińskiego, sanskrytu i z greki. Nawet małe, prowincjonalne miasta posiadały biblioteki, np. miasto Merw w Iranie posiadało 9 bibliotek publicznych. Biblioteki te nie tylko udostępniały gromadzone prace, ale też wypożyczały je czytelnikom do domu.

Pojęcia

arabeski – motywy roślinne i geometryczne stosowane w zdobnictwie
meczet – świątynia muzułmańska; główne części: sala modlitw, dziedziniec ze studnią lub fontanną, minarety

Literatura

J. i M. Sourdel: Cywilizacja islamu (VII-XIII w.). Warszawa 1980.
A. Mazahéri: Życie codzienne muzułmanów w średniowieczu (wiek X-XIII). Warszawa 1972.

Daty

IX wieku - uczony Al-Chwarizmi wprowadził do matematyki cyfry, zwane później w Europie„arabskimi”

Podoba się? Tak Nie