profil

Islam

poleca 75% 95 głosów

Islam jest religią monoteistyczną, której założycielem był żyjący w VII wieku Muhammad (Mahomet). Główne zasady religii miał przekazać mu archanioł Gabriel.

Nauka Mahometa została przyjęta przez większość plemion arabskich niezwykle szybko. Za początek swejery wyznawcy Mahometa uznają rok 622, czyli datę ucieczki Mahometa ze swymi wyznawcami przed prześladowaniami z Mekki do Medyny.

Główną zasadą islamu jest wiara w boga Allaha i jego proroka – Mahometa. Główne obowiązki religijne muzułmanów to tzw. pięć filarów islamu: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka. Świętą księgą islamu jest Koran.

Warto pamiętać

Muzułmańskie wyznanie wiary brzmi: Świadczę, że nie ma bóstwa poza Bogiem. Świadczę, że Muhammad jest wysłannikiem Boga. Wypowiedzenie tych słów w szczerym zamiarze w obecności określonej liczby świadków traktowane było i jest jako włączenie do wspólnoty wiernych islamu. Jest to porównywalne do chrztu w religii chrześcijańskiej.

Pojęcia

religia monoteistyczna – religia uznającą wiarę w jednego boga, np. chrześcijaństwo, islam
muzułmanie – wyznawcy islamu; słowo pochodzi od terminu muslimin, czyli ulegli, którym to mianem określano zwolenników Mahometa

Literatura

M.U. Tworuschka: Islam. Mały słownik. Warszawa 1995.
M. Gaudefroy-Demombynes: Narodziny islamu. Warszawa 1988.
M. Rodinson: Mahomet. Warszawa 1991.
A. Hourani: Historia Arabów. Gdańsk 1995.

Daty

622 rok - ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny

Oś czasu

ok. 800-950 – początki państwa Polan

Podoba się? Tak Nie