profil

Barok w muzyce

poleca 83% 993 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

BAROK (1597-1750)

Cechy baroku:
-olbrzymi rozwój muzyki i sztuki,
malarstwo i architektura: duża ilość złoceń, ornamentów, malarstwo ścienne, przepych.
-muzyka grana na dworach królewskich, domach szlacheckich i mieszczańskich. Rozwój muzyki kościelnej i dramatycznej.
-opera, oratorium,
-szczytowy rozwój polifonii oraz techniki homofonicznej,
-nowe instrumenty muzyczne:
fortepian, powstają nowe znakomite skrzypce, które doskonaliły się w tzw. Szkołach lutniczych
Antonia Strudiwariusa
Nicolo Amantti
-ugruntowanie systemu tonalnego (dur, moll)
-najwybitniejsi kompozytorzy baroku:
J. S. Bach
Antonio Vivaldi
Arcangelo Corelli

Barokowe formy instrumentalne:
-suita;
-concerto grosso;
-sonata barokowa;
-partita;
-toccata;
-fuga;
-inwencja;
-preludium;
-kanon

KONCERT – składa się z 3 części (szybka wolna szybka). Utwór przeznaczony na orkiestrę i solistę.

CONCERTO GROSSO – forma kilkuczęściowa składająca się z części granych przez orkiestrę nazywanych tutti oraz części granych przez solistę – concertino (utwór na orkiestrę i kilku solistów).

SUITA BAROKOWA – utwór przeważnie składa się z kilku cykli tanecznych utrzymanych w tych samych tonacjach w skład suity barokowej wchodzą 4 podstawowe tańce:
-Alemande (almą) taniec niemiecki;
-Corrante (kurą) taniec francuski;
-Sarabanda taniec hiszpański
-Gigue (żig) taniec angielski, pomiędzy tańce podstawowe wplatane są czasem inne tańce:
-menuet, -gawot, -bouree, -polonez; lub inne części nietaneczne:
-aria, -rondo;

Najwspanialsze concerto grosso: -„ Koncerty Brandenburskie” (J. S. Bach)
-„Muzyka ogni sztucznych” (J. F. Heandel)
Najwspanialsze koncerty barokowe: - koncert 4 pory roku A. Vivaldiego


Barokowe formy wokalno-instrumentalne:
-msza;
-oratorium;
-pasja;
-kantata;
-opera;


ORATORIUM – utwór o treści religijnej lub świeckiej składający się z fragmentu w wykonaniu solistów, orkiestry bądź chóru. Najwybitniejszym twórcą oratoriów był J. F. Heandel a najsłynniejszym oratorium jest „Mesjasz” ze słynnym fragmentem „Alleluja”

PASJA – rodzaj oratorium opowiadający o męce Chrystusa.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta