profil

Ustroje polityczne państw starożytnych.

poleca 85% 114 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W starożytności doszło do zorganizowania państwa. Obywatele danej wspólnoty lub ich poszczególni członkowie wspólnie podejmowali decyzje w kwestiach społecznych i państwowych. Od nich zależało wypowiadanie wojny. Byli twórcami systemu prawnego i stali na straży jego przestrzegania. Podtrzymywali tradycję. W ich kompetencjach leżał osąd i skazanie winnego. W starożytnej Grecji rozwinęły się dwa porządki społeczne, które prezentowały wysoką kulturę, naukę i filozofię. Ustrój wykształcony w starożytnych Atenach i Sparcie był zupełnie odmienny. Dużą rolę odegrał na późniejszą historię świata system republiki rzymskiej ukształtowany od V wieku do III wieku p.n.e. Kolejny system, który zrodził się w starożytności był państwie Egipt.

Podoba się? Tak Nie