profil

Ruch drgający

poleca 85% 351 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Ruch drgający– to ruch polegający na okresowych zmianach położenia. np. krtań, membrana głośnika i silnik. 2.A-amplituda[m]- największe wychylenie z położenia równowagi. T- okres drgań[s]- czas jednego pełnego drgania. f- częstotliwość drgań[Hz]- liczba drgań w 1 sek.f=1/T,T=1/f. 3Rezonans mechaniczny-zjawisko wzmocnienia drgań przy pobudzeniu drgającego układu mechanicznego z częstotliwością bliską częstotliwości drgań własnych.4. Fale rozróżniamy na : –podłużną-w której drgania odbywają się w kierunku równoległym do kierunku jej rozprzestrzeniania się. Poprzeczną- w której drgania odbywają się w kierunku prostopadłym do kierunku jej rozprzestrzeniania się. -Płaską -Kolistą lub kulistą 5.Ruch falowy – w danym ośrodku zachodzi ze stałą prędkością, której wartość można wyliczyć ze wzoru na prędkość w ruchu jednostajnym(V=S/t): V=LAMBDA/T (V-prędkość,lambda-długość fal, T- okres drgań); V=Lambda∙f (f- częstotliwość)6. Interferencja(nakładanie się)7.Hałas- wiele bezładnie zmieszanych dźwięków o różnych częstotliwościach. Na hałas możemy być narażeni gdy słuchamy głośnej muzyki, ale również w pracy, w domu, w szkole, na ulicy zwłaszcza gdy korzystamy ze środków transportu. Rezonans Akustyczny- polega na pobudzeniu do drgań akustycznych jakiegoś ciała przez inne ciało drgające mające taką samą częstotliwość drgań.Poziom natężenia dźwięku określa się w jednostkach zw. Belami (1B). w praktyce stosuje się jednak mniejsza jednostkę decybele(1dB)=1/10 B ; Infradźwięki poniżej 16Hz, dźwięki słyszalne 16Hz-20000Hz; ultradźwięki powyżej 20000Hz. Echo- jest falą dźwiękową, która powraca do nas po odbiciu od jakiejś dalekiej przeszkody. W małych pomieszczeniach ściany są zbyt blisko by można było usłyszeć echo. Odbity dźwięk wraca do nas zbyt szybko aby można było go odróżnić od dźwięku docierającego bezpośrednio. Zastosowanie: -echosonda, ultrasonograf.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta