profil

Rodzaje gazu używanego w gospodarstwie domowym. Instrukcje w razie wykrycia ulatniającego się gazu.

poleca 83% 925 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W gospodarstwie domowym używamy dwa rodzaje gazów: propan-butan i gaz ziemny.

Gaz propan-butan jest produktem pochodzenia naturalnego, pozyskiwanym ze złóż ropy naftowej i gazu w momencie ich wydobycia. Powstaje także podczas rafinacji ropy naftowej jako produkt dodatkowy w postaci skroplonej. Stosuje się go do napełniania butli gazowych tych stosowanych w domu jak i również w samochodach.
Drugi rodzaj gazu używany w domu jest gaz ziemny jest to paliwo kopalne pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego.
Zawartość składników jest zmienna i zależy od miejsca wydobycia, jednak głównym składnikiem stanowiącym ponad 90% gazu ziemnego jest zawsze metan. Oprócz niego mogą występować niewielkie ilości etanu, propanu, butanu i innych związków organicznych i mineralnych. Ten rodzaj gazu stosujemy w kuchenkach gazowych oraz piecykach do wody.
Instrukcje w razie wykrycia ulatniającego się gazu.

Jeżeli wyczuliśmy zapach gazu, powinniśmy zachować spokój i postępować wg poniższej instrukcji:

otwieramy okna i drzwi, aby spowodować powstanie przeciągów przewietrzających mieszkanie; zamykamy kurki odbiorników gazu (a przede wszystkim umieszczony przed gazomierzem zawór odcinający dopływ gazu do instalacji); nie używamy otwartego ognia; nie zapalamy papierosów; nie wykonujemy czynności mogących spowodować powstanie iskry - nie włączamy i nie wyłączamy światła oraz nie używamy dzwonka elektrycznego; opuszczamy budynek; powiadamiamy Pogotowie Gazowe (tel. 992).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy