profil

Wpływ dotacji unijnych na rolnictwo

drukuj
satysfakcja 59 % 12 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Praca powstała dwa lata temu i nigdy nie została wykorzystana. Może komuś sie przyda.

W treści pracy znajdują się następujące punkty:

Rozdział I Dotacje unijne i rolnictwo w Polsce – wprowadzenie w świetle literatury.
1.1 Unia Europejska w świetle literatury.
1.2 Polska w Unii Europejskiej i korzyści oraz słabe strony wynikające z członkowstwa .
1.3 Programy unijne.
1.3.1 Programy unijne przed akcesją.
1.3.2 Programy unijne po akcesji.
1.4 Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej.
1.4.1Rynek zbóż
1.4.2 Rynek mleka
1.4.3 Rynek mięsa wołowego
1.5 Polityka rolna jej cele, zasady i instrumenty.
1.6 Instytucje rządowe i pozarządowe wpływające na rozwój rolnictwa.

Rozdział II Obszary wiejskie

2.1 Wprowadzenie do obszarów wiejskich.
2.2 Polityka rozwoju obszarów wiejskich.
2.3 Klasyfikacja i wielofunkcyjność obszarów wiejskich.

Rozdział III Dotacje unijne i ich wpływ na Polską wieś.

3.1 Pogram SAPARD i jego efekty finansowe i rzeczowe.
3.2 Plan rozwoju obszarów wiej. 2004-2006 ,cel i podstawowe
uwarunkowania realizacyjne v .
3.3 Unijne instrumenty wsparcia wsi i rolnictwa w latach 2007-2013


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy