profil

Wybierz przedmiot
Teksty 107
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Matura ustna z języka polskiegopoleca85%
Język polski

Matura ustna z języka polskiego - średniowiecze.

Średniowiecze 1.Czas trwania epoki średniowiecza w porównaniu z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi. Średniowiecze jest to epoka w dziejach Europy,między starożytnością a czasami nowożytnymi.Termin „średniowiecze” wprowadzili...poleca85%
Język polski

Od Rolanda do Kolumbów – w jakim stopniu ideał rycerza wpłynął na reację bohaterów walczących o wolność?

Wstęp: Cechy etosu rycerskiego: Ideał rycerza: nadrzędna wartość – honor, poza tym: uczciwość , prawdomówność, wstawianie się za słabszymi, bronienie ojczyzny i wiary chrześcijańskiej Rozwinięcie: Duży wpływ ideału rycerza na kreację...poleca85%
Język polski

Topos bohaterskiego umierania w literaturze średniowiecznej i w XIX wiecznej. Omów na wybranych przykładach.

I. Literatura podmiotu: 1. Kraszewski J. I., Dziecię starego miasta, Wrocław 1997 2. Mickiewicz A., Grażyna, Kraków, 1994. 3. Mickiewicz A., Konrad Wallenrod, Wrocław 1991 4. Mickiewicz A., Reduta Ordona, Warszawa 1917 5. Mickiewicz A.,...poleca85%
Język polski

Matura

Miłość w poezji barokowej. Rozwiń temat na podstawie interpretacji wierszy Cuda miłości oraz Do trupa J. A. Morsztyna. Interpretacja wiersza Cuda miłości 1. rozpoznanie sonetu jako gatunku literackiego 2. określenie cech gatunkowych sonetu (w...poleca88%
Język polski

Kobiecość - dar czy przekleństwo? Przedstaw sposoby ukazywania kobiet w literaturze.

Model płci pięknej i jej kobiecości ewoluował przez wieki, coraz śmielej ukazując naturę niewiast. Jednak pomimo upływu czasu kobiecość nadal, pozostając tajemniczą i frapującą, utrzymuje męski świat w niepewności. Literaci często podejmowali...poleca85%
Język polski

Literatura zwierciadłem epok.

Konspekt I Wprowadzenie : -Zmienność epok na przestrzeni wieków. -Literatura w dobie rożnych epok II Rozwinięcie : A) Średniowiecze : -Scholastyka, nauka o dogmatach religijnych -Memento mori (pamiętaj o śmierci ) -Rola Boga w...poleca85%
Język polski

Historia jako temat i jako pretekst w polskiej epice XIX i XX wieku. Przeanalizuj wybrane utwory.

I Literatura podmiotu 1) Adam Mickiewicz, ? Pan Tadeusz?, Warszawa 1986. 2) Eliza Orzeszkowa, ?Gloria victis?, Warszawa 1967. 3) Henryk Sienkiewicz, ? Potop?(Tom II rozdz.13/20), Warszawa 1978. II Literatura przedmiotu 1) Tadeusz Bujnicki, ?...poleca85%
Język polski

Drzewo – świadek, uczestnik życia postaci literackich. Omów na wybranych przykładach.

Ludzka cywilizacja, można rzec, rozpoczęła się w ogrodzie, którym może być rajski Eden, czy mitologiczna Arkadia. Łagodne niebo i blask słońca w oliwnych gajach były natchnieniem poetów czasów najdawniejszych. Dlatego pisano o drzewach, jako o...poleca85%
Język polski

Rozmowy człowieka z Bogiem na podstawie twórców dwóch różnych epok.

W TEMACIE OMAWIAM RENESANS I ROMANTYZMpoleca85%
Język polski

Konspekt "Polska i Polacy w krzywym zwierciadle- omów na wybranych przykładach"

Temat: Polska i Polacy w krzywym zwierciadle. Omówi na wybranych przykładach. Bibiografia podmiotu: • Alternatywy 4 [Film], Reż. Stanisław Bareja, Warszawa: TVP, 2006 , 3 płyty DVD • Miś [Film], Reż. Stanisław Bareja , Warszawa: Best...poleca85%
Język polski

Doświadczenia postaci literackich także lirycznych związane z utratą ziemii ojczystej.

Część 1. Określenie problemu Miłość do ojczyzny, tęsknota za krajem lat dziecinnych, obok patriotyzmu i przyjaźni, to wartości opiewane we wszystkich epokach literackich. Poeci i pisarze stawiali swój dom rodzinny na pierwszym...poleca86%
Język polski

Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w wybranych dziełach literackich i oceń przyczyny i skutki buntu.

KONSPEKT: I.Literatura podmiotu: 1.Biblia: To jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Warszawa. (Fragmenty...poleca85%
Język polski

Problem żydowski, czyli tragedia wyobcowania w literaturze, publicystyce i filmie.

Wiele utworów i filmów poświęconych zostało tragedii narodu żydowskiego. Żyd pojawia się jako: -obcy, który jest odrzucany przez nietolerancyjne otoczenie -niewinna ofiara holokaustu -człowiek poniżony, sprowadzony do rangi przedmiotu -...poleca85%
Język polski

Człowiek na dnie piekieł. Przedstaw zmagania człowieka ze złem na przykładzie dzieł wybranych epok.

„Człowiek na dnie piekieł. Przedstaw zmagania człowieka ze złem na przykładzie dzieł wybranych epok.” Piekło jest miejscem, do którego żaden z nas (ludzi) nie chce trafić. Piekło to wieczne potępienie – kara za grzeszne życie. Bezpośrednim...poleca86%
Język polski

Życie jest kabaretem

Życie jest kabaretem mawiał założyciel kabaretu Dudek, Edward Dziewoński. Inny Edward - Edward Stachura zaś pisał: życie to nie teatr. Czy życie jest odbiciem przedstawienia, a może przedstawienie odbiciem życia? Jak się ma widowisko do...poleca85%
Język polski

Bibliografia - motyw przemijania

Motyw przemijania w literaturze. Przeprowadź analizę na podstawie literatury trzech wybranych epok. I. Literatura podmiotu 1. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1985, ISBN...poleca90%
Język polski

Konflikty pokoleniowe w literaturze. Zanalizuj przyczyny sporu młodych ze starymi.

USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH: Zgodnie z ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw wlasnosci poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych tresci bez zgody...poleca85%
Język polski

Sen jako ukojenie, proroctwo,ucieczka... . Omów różne sposoby wprowadzenia elementów onirycznych na przykładach literatury różnych epok

I. Literatura podmiotu: 1. Zespół Biblistów Polskich pod redakcją O.Augustyna Jankowskiego: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Księga Rodzaju,Wywyższenie Józefa (41), Wydawnictwo Pallottinum Poznań-Warszawa 1980, 2. Jan...poleca85%
Język polski

Różne sposoby pisania o cierpieniu. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.

Temat: Różne sposoby pisania o cierpieniu. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów. I. Literatura podmiotu: 1. Goethe Johann Wolfgang, Cierpienia Młodego Wertera, wyd. GREG, Kraków 2007r. 2. Księga Hioba (w); Pismo Święte Starego i...poleca85%
Język polski

Autotematyzm - konspekt.

I.WPROWADZENIE: Termin autotematyzm pochodzi od greckiego słowa autos, co oznacza sam sobie, sam na swój temat. Już w Starożytności Horacy pisał utwory, w których mówił o swojej twórczości.Jednak w Romantyzmie i na przełomie XIX i XX wieku,...poleca85%
Język polski

Obraz arystokracji w literaturze różnych epok

TEMAT: Obraz arystokracji polskiej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. I Literatura podmiotu: 1. Krasiński Zygmunt, Nie – Boska Komedia, Wyd. Greg, Kraków. ISBN: 83-7327-740-4 2. Mickiewicz Adam, Dziady Cz. III, Wyd....poleca85%
Język polski

Od Juliusza Verne'a do Stanisława Lema - analizując wybrane utwory przedstaw ewolucje powieści science-fiction - plan prezentacji

I. Bibliografia: Alan Dean Foster, Obcy 3 wyd. ALFA, Warszawa 1992 Katarzyna Droga, Pomoc w opracowaniu lektur. Książki science-fiction dawniej, a teraz wyd. Aga-Press, Warszawa 1996 Katarzyna Droga, Verne –twórca powieści science-fiction...poleca85%
Język polski

Na wybranych przykładach literackich omów funkcje tańca jako motywu literackiego.

Taniec jest to rodzaj sztuki, który polega na odpowiednim układzie następujących po sobie ruchów ciała, najczęściej powiązanych rytmicznie z towarzyszącą im muzyką. Tańcem można również nazwać pewien zespół elementów ruchowych, noszących jakąś...poleca85%
Język polski

Różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze i sztuce.

Temat: Różnorodne ujęcia motywu śmierci w literaturze i sztuce. Dokonaj analizy wybranych przykładów. BIBLIOGRAFIA + KONSPEKT: I. Literatura podmiotu: • Borowski Tadeusz, Opowiadania, Pożegnanie z Marią, U nas w Auschwitzu, Proszę państwa...poleca85%
Język polski

Jakie utwory zasługują na miano arcydzieła

Treść w załącznikupoleca85%
Język polski

Przedstaw różne typy stylizacji językowej w literaturze polskiej

W literaturze polskiej używano róznych typów stylizacji językowej. Stosowane były przede wszystkim do realnego oddania przedstawianego świata, środowiska lub otoczenia w jakim rozgrywała się akcja utworu. Do najbardziej popularnych typów...poleca85%
Język polski

Poezja śpiewana jako zjawisko literackie i muzyczne na podstawie utworów Marka Grechuty.

Interpretacja i analiza warstwy zarówno muzycznej, jak i literackiej utworów "Będziesz moją panią", "Nie dokazuj", "Niepewność" i "W malinowym chruśniaku". Za prezentację dostałem 16/20 punktów....poleca85%
Język polski

Plan prezenracji do tematu o dworkach

TEMAT: Dwór szlachecki - ostoja polskości czy przyczyna klęski narodowej irozkładu społecznego? Zaprezentuj swoje stanowisko, odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej. I Literatura podmiotu: 1. Gombrowicz W.: Ferdydurke,...poleca85%
Język polski

Konspekt do tematu Wizerunek Polaka-patrioty. Omów sposoby jego kreacji na przykładach wybranych bohaterów literackich.

Temat: Wizerunek Polaka-patrioty. Omów sposoby jego kreacji na przykładach wybranych bohaterów literackich. I. Literatura podmiotu: 1. Baczyński Krzysztof Kamil, Z głowa na karabinie.[W]: Krzysztof Kamil...poleca85%
Język polski

Samotność Konspekt z cytatami

RAMOWY PLAN PRACY Temat:PORÓWNAJ RÓŻNE OBLICZA SAMOTNOŚCI ODWOŁUJĄC SIĘ DO RÓŻNYCH PRZYKŁADÓW LITERACKICH. Motto: „Nikt nie jest wyspą” (Johan Donne) TEZA: Samotność dotyczy każdego z nas. OKREŚLENIE PROBLEMU: 1.Motyw samotności -czesto...poleca85%
Język polski

Narodowy i humanistyczny charakter twórczości Jana Kochanowskiego.

WSTĘP Twórczość Jana Kochanowskiego ma charakter zarówno narodowy jak i humanistyczny. ROZWINIĘCIE 1.Narodowy charakter utworów Jana z Czarnolasu: · Kochanowski pisał w języku polskim; · opisał tradycje polskie, np. w „Pieśni świętojańskiej...poleca85%
Język polski

Słynne małżeństwa literackie.

SŁYNNE MAŁŻEŃSTWA LITERACKIE. ZAPREZENTUJ JE NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH. I. Literatura podmiotu Krasiński Z. , Nie-Boska Komedia, Kraków 2004 Mickiewicz A. , Pan Tadeusz, Warszawa 1990 Szekspir W., Makbet, Łódź 1984 II. Literatura przedmiotu...poleca85%
Język polski

Określ istotę barokowych rozważań o kruchości ludzkiej egzystencji w oparciu o fragment Myśli Blaise’a Pascala i Krótkość żywota Daniela Naborowskiego

1. Blaise Pascal Myśli (fragment) Kiedy zważam krótkość mego życia, wchłoniętego w wieczność będącą przed nim i po nim, kiedy zważam małą przestrzeń, którą zajmuję, a nawet którą widzę, utopioną w nieskończonym ogromie przestrzeni, których nie...poleca85%
Język polski

Analiza języka biznesu oraz polityki i jego wpływ na kształtowanie języka współczesnego

Chociaż ustawowo „polski jest językiem urzędowym” to jednak w Polsce można rozróżnić tysiące dialektów, slangów, żargonów i gwar będących w codziennym użytku. Języki biznesu i polityki to tzw. socjolekty, czyli „odmiany języka narodowego związane...poleca87%
Język polski

"Miłość zwycięża wszystko i my ulegamy miłości" Wergiliusz - różne ujęcia motywu miłości w wybranych utworach literackich różnych epok.

Pytanie o naturę miłości należy do najstarszych, jakie stawia przed sobą człowiek. Już w starożytności doceniono potęgę tego niezwykłego uczucia:,,Miłość zwycięża wszystko i my ulegamy miłości”, zauważył Wergiliusz. Dla Dantego miłość jest tym, co...poleca85%
Język polski

Motyw wierności i zdrady w literaturze światowej - konspekt pracy maturalnej.

Ustny egzamin z języka polskiego Imię Nazwisko Klasa Temat prezentacji: Motyw wierności i zdrady w literaturze światowej. Omów na wybranych utworach. Temat doprecyzowany: Motyw wierności i zdrady w literaturze światowej. Omów na...poleca85%
Język polski

Przeanalizuj na wybranych przykładach utworów młodopolskich literackie portrety filistra i artysty

Konspekt 1. Próba odpowiedzi na pytanie: Kim jest artysta? 2. Wizerunek artysty w epokach poprzedzających Młodą Polskę. 3. "Confiteor" Przybyszewskiego jako manifest modernistów. 4. Słowa jako największa nagroda dla artysty - "Evviva l'arte" 5....poleca85%
Język polski

Konspekt do mojej pracy o samotności człowieka w spoleczeństwie na podstawie utw. literackich

Imię Nazwisko klasa „Omów, odwołując się do wybranych tekstów literackich, problem samotności człowieka w społeczeństwie ” I. Literatura podmiotu : 1. Tadeusz Borowski, Wspomnienia. Wiersze. Opowiadania, Warszawa 1981 2. Czesław Miłosz...poleca85%
Język polski

Różne sposoby opowiadania o wydarzeniach wojennych

Słowo wojna wypowiedziane w każdym języku świata brzmi równie przerażająco. Działania drugiej wojny światowej objęły praktycznie wszystkie kontynenty, toczyły się na lądzie, wodzie i w powietrzu. Wojna ta, angażująca całe społeczeństwa- bez...poleca85%
Język polski

Kobieta fatalna a kobieta anioł. Porównaj te motywy, odwołując się do wybranych przykładem z literatury.

Kobieta jest częstą inspiracją w sztuce. Poeci, malarze, artyści przedstawiają w swoich dziełach kobiety anioły, kobiety upadłe, famme fatale. To właśnie ona mogła doprowadzić mężczyzn na szczyty bram niebieskich, bądź pociągnąć ich na samo dno, w...poleca85%
Język polski

Przedstaw twórczość wybranego reżysera, określ jej problematykę,wskaż cechy charakterystyczne.

Wybierając temat prezentacji, szukałam tematu który będzie bliski mojemu życiu, czytając temat numer 30, który brzmiał „Przedstaw twórczość wybranego reżysera, określ jej problematykę, wskaż cechy charakterystyczne.” Od razu przyszło mi na myśl,...poleca90%
Język polski

Poezja śpiewana – popularyzacja czy degradacja literatury? Na wybranych przykładach omów i oceń efekty wykorzystania tekstu wiersza w muzyce.

Poezja to gatunek literacki, gdzie autorzy w sposób artystyczny i piękny, używając rymów, posługując się kompozycją strof i zwrotek, porównań, metafor i przenośni, mają zdolność wyrażania swoich myśli i uczuć opisując przyrodę lub zdarzenie w...poleca85%
Język polski

Motyw artysty i sztuki - tabela

Artysta i sztuka Epoka Problem Dzieło Starożytność: Grecja i Rzym - współistnieją ze sobą dwie wizje twórcy: rzemieślnika, który stosuje konkretne zasady i :przepisy" na dobrą sztukę i literaturę, oraz artysty szaleńca, który,...poleca85%


poleca85%
Język polski

Na wybranych przykładach omów różne sposoby i funkcje kreacji postaci lekarza w literaturze

Określenie problemu Postać lekarza towarzyszy nam od zarania dziejów. Jednym z pierwszych medyków była postać Hipokratesa, twórcy pierwszej przysięgi lekarskiej. Przysięga ta jest przykładem dla współczesnego przyrzeczenia składanego przez...poleca85%
Język polski

Motyw raju w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów

WSTĘP Czesław Miłosz, zmarły w 2004 roku polski Noblista, w jednym ze swoich ostatnich wierszy „Drugiej przestrzeni”, zastanawiał się czy dla człowieka współczesnego istnieje właśnie ta tytułowa, poza realna kraina, z której kiedyś wyszedł i...poleca85%
Język polski

Doświadczenia holocaustu. Pisarskie świadectwa z obu stron muru. Omów problem, analizując stosowne utwory literackie.

BIBLIOGRAFIA I Literatura podmiotu: 1. Apokalipsa św. Jana [w:] Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1992. 2. Czas Apokalipsy ,[film],reż. Francis Ford Coppola, USA 2003. 3. Piosenka o końcu świata,Czesław Miłosz,[w:],Poezja...poleca85%
Język polski

Średniowiecze epoką bojaźni bożej

PLAN RAMOWY (ARGUMENTACJA) 1) Chrystianizacja – „chwyt marketingowy” Kościoła Dominująca pozycja chrześcijaństwa oraz rosnące wpływy papiestwa sprawiły, że europejscy władcy zaczęli sukcesywnie ustanawiać w swoich państwach chrześcijaństwo...poleca85%
Język polski

Motyw przyjaźni. Omów na wybranych dziełach literatury

Na początku warto zastanowić się, czym w ogóle jest przyjaźń. Tak więc "przyjaźń" to duchowa i emocjonalna więź łącząca dwoje lub więcej ludzi, oparta przede wszystkim na wzajemnym zrozumieniu, wspólnych doświadczeniach. Literackie przykłady...poleca85%
Język polski

Ramowy plan wypowiedzi wina i kara

I. Ramowy plan wypowiedzi: 1. Określenie problemu: - powody i metody przedstawiania motywu winy i kary przez twórców. 2. Rozwinięcie: a) Zbrodnia i kara, Fiodor Dostojewski: - historia Rodiona Raskolnikowa, jego stan psychiczny...