profil

Motyw wierności i zdrady w literaturze światowej - konspekt pracy maturalnej.

poleca 85% 1032 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ustny egzamin z języka polskiego


Imię
Nazwisko
Klasa
Temat prezentacji: Motyw wierności i zdrady w literaturze światowej. Omów na wybranych utworach.
Temat doprecyzowany: Motyw wierności i zdrady w literaturze światowej. Omów na wybranych utworach.Biografia

Literatura podmiotu:

1. Pismo św. Starego i Nowego Testamentu. Poznań, 1991.
2. Pieśń o Rolandzie. Wydawnictwo. Państwowy instytut wydawniczy. Warszawa, 1965.
3. Dostojewski, Fiodor. Zbrodnia i kara. Wydawnictwo. KAM. Warszawa , 2000.
4. Golding, William. Władca much. Wydawnictwo. Czytelnik. Warszawa, 1996.Literatura przedmiotu:

1. Smaga, Józef. Wstęp do zbrodni i kary. Wydawnictwo. Biblioteka Narodowa. Wrocław, 1992.
2. Nosowska, Dorota. Słownik motywów literackich. Wydawnictwo. PARK. Warszawa, 2004.
3. Huizinga, Johan. Jesień średniowiecza. Wydawnictwo. Państwowy instytut wydawniczy. Warszawa, 1994. rozdziały: IV i V
4. Januszewski, Tomasz. Słownik pisarzy i lektur. Wydawnictwo. DELTA W-Z. Warszawa, 1998.Ramowy plan prezentacji

1. Wstęp.
a) Literatura światowa chętnie realizuje motywy wierności i zdrady.
b) Wyjaśnienie pojęć wierność i zdrada.
c) Różne aspekty wierności i zdrady.

2. Rozwinięcie tematu.
a) Wzór heroicznej cierpliwości i wierności Bogu w „Księdze Hioba”.
b) Wierność trzem ideom – Bogu, królowi i ojczyźnie w „Pieśni o Rolandzie”.
c) Zdrada norm moralnych głównego bohatera „Zbrodni i kary”.
d) Wierność własnym przekonaniom, bez względu na zmieniające się okoliczności.

3. Zakończenie – wnioski.
a) W literaturze powszechnej motyw wierności i zdrady przybiera różne oblicza.
b) Wnioski nasuwające się z motywu wierności i zdrady w literaturze światowej.
Podpis abiturienta

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta