profil

Konspekt do mojej pracy o samotności człowieka w spoleczeństwie na podstawie utw. literackich

poleca 85% 285 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Imię Nazwisko klasa

„Omów, odwołując się do wybranych tekstów literackich, problem samotności człowieka w społeczeństwie ”

I. Literatura podmiotu :

1. Tadeusz Borowski, Wspomnienia. Wiersze. Opowiadania, Warszawa 1981
2. Czesław Miłosz Campo di Fiori w : Wiersze wybrane, Kraków 1990
3. Bolesław Prus Lalka ,Warszawa 2000
4. Stefan Żeromski Ludzie bezdomni ,Warszawa 2004
5. Stefan Żeromski Przedwiośnie, Warszawa 1984

II. Literatura przedmiotu:

1. Artur Hutnikiewicz „Przedwiośnie” Żeromskiego, Warszawa 1967
2. Henryk Markiewicz „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1971
3. Władysław Wójcik „Opowiadania” Tadeusza Borowskiego, Warszawa 1972


III. Ramowy plan wypowiedzi

1. Problem samotności człowieka w społeczeństwie jako ważny motyw literacki wymienionych w bibliografii dzieł.

2. Kolejność prezentowanych argumentów :1. Bohater „Lalki”, Stanisław Wokulski jako „wyrzutek” społeczeństwa :
- samotność bohatera od najmłodszych lat
· praca w piwnicy u Hopfera
· życie studenckie
- samotność podczas pobytu na Syberii
- małżeństwo z rozsądku próbą odnalezienia swojego miejsca w życiu
- niechęć arystokracji wobec bohatera przyczyną tragedii Wokulskiego

2. Tomasz Judym, bohater „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego jako samotnik z wyboru:
- samotność bohatera za granicą podczas studiów
- brak wspólnego języka z doświadczonym środowiskiem lekarskim
- samotny w ideowych dążeniach – praca w Cisach
- rozdarta sosna symbolem wewnętrznego rozdarcia bohatera

3. Cezary Baryka, bohater „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego jako człowiek zagubiony we własnej ojczyźnie:
- samotność i ból po śmierci matki
- podróż do kraju swoich rodziców
- odosobnienie społeczne spowodowane poszukiwaniem lepszej drogi naprawy rzeczpospolitej.

4. Samotność więźniów obozów koncentracyjnych ukazana w „Opowiadaniach” Tadeusza Borowskiego:
- nieludzki świat obozów
- relacje interpersonalne w obozie
- upadek moralny i zniszczenie psychiczne więźniów

5. Samotność umierających
- samotność w obliczu kresu ludzkiego życia ukazana w „Campo di Fiori” Czesława Miłosza
- samotność umierających w obozach koncentracyjnych na podstawie „Opowiadań” Tadeusza Borowskiego

3. Wnioski

a) wątki literackie odzwierciedleniem obaw i trosk autorów
b) literatura jako odzwierciedlenie społecznych nastrojów danej epoki
c) wieloznaczność słowa „samotność”

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata