profil

Teksty 31
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest wolnośćpoleca87%
Język polski

„Nie znam bowiem innej wolności jak ćwiczenie duszy.” (A. de Saint Exupery)

Czym jest wolność? Według słownikowej definicji określamy tym mianem niezależności, niepodległość, swobodę, samodzielność. Jednak każdy z nas ma także osobiste podejście do tego tematu. Dla młodych ludzi wolnością będzie niezależność finansowa od...poleca85%
Język polski

Dlaczego o wybranych bohaterach literackich powiedziałbyś „ludzie wolni”.

Wolność jest to pojęcie bardzo szeroko rozumiane. Słownik języka polskiego podaje znaczenie wolności jako niezależność, niepodległość, swoboda i samodzielność. „Wolność” oznacza również możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą, to...poleca90%
Język polski

"Wolność językiem wspólnoty" - esej.

Słowo"wolność".Słownik Języka Polskiego tłumaczy nam jako niezależność,suwerenność,możliwość podejmowania decyzji zgodnych z własną wolą.Wolność jak się okazuje,można równieżpodzielić na obywatelską,osobistą,sumienia,wyznania oraz...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Opisz na czym polega konflikt pomiędzy wolnością jednostki a poczuciem sprawiedliwości innych ludzi w kraju demokratycznym.

Podstawową wartością, którą zapewnia obywatelom Polska – kraj demokratyczny, jest wolność jednostki. Co możemy nazwać wolnością? Wolność jest pojęciem wieloznacznym, możemy ją rozpatrywać na różnych płaszczyznach i pod różnymi aspektami. W...poleca85%
Język polski

Czy zgadzasz się ze słowami ks. Jerzego Popiełuszki "wolność jest w nas"- swoje rozważania w formie rozprawki oprzyj o powieść "Syzyfowe prace" i "Kamienie na szaniec".

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1997r. Swoje życie poświęcił służbie Bogu i Ojczyźnie. Głosił kazania o tematyce religijno-politycznej, mówiące o miłości do kraju ojczystego, wolności, prawdzie, wierze. Jest autorem słów...poleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Zagrożenia dla wolności jednostki we współczesnym świecie

W słowniku języka polskiego możemy odnaleźć definicję wolności, która brzmi następująco: wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Istnieje wiele interpretacji tego słowa, dla mnie człowiek wolny to człowiek niezależny....poleca85%
Język polski

,,Wolność jest istotną rolą w życiu człowieka''

Ludzie często żyją w niewiedzy. Nie wiedzą, czym jest wolność, dlaczego jest tak istotna. Zauważają ja dopiero po utracie. Dla mnie wolność to prawo do wyrażania opinii, brak zniewolenia, możliwość wyboru. Uważam, że wolność jest jedną z...poleca85%
Język polski

Wolność jest istotną wartością w życiu człowieka.

„Nic na świecie nie może zniszczyć w człowieku poczucia, że zrodzony został do wolności” (Silone Weil). Nie są to puste słowa, znaczą wiele dla nas wszystkich, bo jak to powiedział Kartezjusz: ”Wolność jest źródłem godności człowieka....poleca85%
Język polski

Wolność a zniewolenie

Dokoła czarna i duszna noc a w jej czeluściach człowiek. Niby wolny ,a zniewolony jaj, jak wielka mucha spowita w siatkę pajęczą. Tak on wtłoczony we własne ciało, uwięziony we wzniesionej ze strug deszczu twierdzy, nad którą gwieździste niebo, a...poleca85%
Język polski

Wolność jako wartość nieosiągalna

Wolnością nazywamy niezależność, możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. To także swoboda osobista, którą powinna posiadać każda istota nienaruszająca wolności innych. Wolną istotą jest ptak, który swobodnie się porusza wśród sfer...poleca85%
Język polski

Czy wolność jest istotną wartościa w życiu człowieka?

Czym jest wolność? Pierwsze skojarzenie wolności to wolność narodu do samostanowienia, do wyznawania swojej religii, kultywowania swoich zwyczajów i kultury. W świecie współczesnym jest wiele przykładów braku tej wolności, o czym...poleca85%
Język polski

Problem wolności człowieka w średniowieczu

Zanim zaczniemy rozmawiać na temat wolności człowieka w średniowieczu powinniśmy zastanowić się nad definicją słowa wolność. Wolność oznacza brak przymusu, sytuację, w której możemy dokonywać wyboru spośród wszystkich opcji. Wolność może oznaczać...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wolność to odpowiedzialność, czy wolność od odpowiedzialności?

Wolność to odpowiedzialność, czy wolność od odpowiedzialności? Wolność dla człowieka jest zagadnieniem ciągle jeszcze nie zgłębionym do końca. Jeżeli zaczniemy zastanawiać się nad tym czym jest wolność, dojdziemy do wniosku, że jest to zjawisko...poleca85%
Język polski

Rozważania o wolności inspirowane lekturą "Giaura".

Wolność – pojęcie indywidualne, jedno z podstawowych pojęć politycznych, mające równierz odniesienia filozoficzne, religijne i ekonomiczne. Wolność to brak zewnętrznego przymusu. Jest różnie rozumiana przez filozofów. Pochwała idei wolności...poleca84%
Język polski

Wolność jest istotną wartością w życiu człowieka.

1. Wstęp Potwierdzenie tezy, ze ?Wolność jest istotna wartością w życiu człowieka?. 2. Argumenty: Za: Chęć odzyskania niepodległości przez Polaków. Za: Obalenie komunizmu Za: Wolnością nazywamy fakt posiadania siebie samego. 3. Podsumowanie Na...poleca84%
Język polski

„Wolność jest istotną wartością w życiu człowieka”

Sądzę że wolność jest istotną wartością w życiu człowieka. Wolność to swoboda wyrażania swoich uczuć i emocji. Gdyby nie panowała wolność nasze życie byłoby ciężkie tak jak kiedyś, kiedy nasz kraj był pod zaborami przez ponad 100 lat. Swoja tezę...poleca81%
Język polski

Wolność jest istotną wartością w życiu każdego człowieka, W uzasadnieniu powołaj się na odpowiednie przykłady z literatury i historii.

Wolność jest swobodą wyrażania swoich uczuć i poglądów a także możliwością wyboru. Uważam, że jest ona istotną wartością w życiu każdego człowieka. Uzasadnię to kilkoma argumentami. Adolf Hitler był osobą , która doprowadziła do śmierci...poleca86%
Pedagogika

Wychowanie do wolności jako problem pedagogiczny.

1. Zagadnienie wolności. 2. Składniki wolności, wolność a odpowiedzialność. 3. Wolność jako problem pedagogiczny. 4. Edukacja alternatywna szansą dla wychowania wolnego człowieka. I. Pojęcie wolności ma bardzo szerokie znaczenie. Jest to...poleca85%
Język polski

Rozważania na temat wolności

Każdy z nas zapewne chciałby powiedzieć –„jestem człowiekiem wolnym..”. Uważam, że człowiek powinien być wolny i ma do tego całkowite prawo. Ale czy zastanawialiśmy się kiedyś, co to w ogóle jest „wolność”? Czy jest to nieskrępowanie ruchów?...poleca93%
Pedagogika

Wolność przedmiotem wychowania aksjologicznego

Wolność jest istotną i bardzo ważną wartością w życiu każdego człowieka. Pojęcie to rozumiem jako swobodę w wyrażaniu swoich uczuć i emocji oraz jako brak jakiegokolwiek przymusu. „Wolność to uświadomienie sobie w obszarze egzystencji człowieka...poleca85%
Dziennikarstwo

Esej na temat wolności

Wolność nam nie grozi. Tuż pod wierzchołkiem sklepienia kołysała się para nóg. Powoli, bardzo powoli, niczym dwie leniwe igły kompasu stopy obracały się w prawo; na północ, północny wschód, wschód, południowy wschód, południe, południo-południo-...poleca86%
Język polski

Czym jest walka o wolność i jakie są konsekwencje rezygnacji z niej? - na podstawie Giaura.

1.Wolność najczęściej kojarzy nam się z walką o nią.2. Dlaczego? Przede wszystkim z tego powodu, że jesteśmy ludźmi- Polakami i przez wiele lat musieliśmy walczyć.3. Słowo to pokrywa się jednak znaczeniem z "niezależnością".4. Te dwa...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wolność i odpowiedzialność. Współczesne zagrożenia wolności.

Wolność w życiu człowieka jest zagadnieniem ciągle jeszcze nie zgłębionym do końca. Jeżeli choć trochę zaczniemy zastanawiać się nad tym czym jest wolność, zobaczymy, że jest to zjawisko najwyższej wagi dla człowieka, a jednocześnie jawi się...poleca85%
Język polski

„Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości”. Czy zgadzasz się z myślą Leopolda Staffa? Czym dla ciebie jest wolność?

Wolność to możliwość działania zgodnie z własną wolą, dana lub zdobywaną w miarę jak znikają lub są przezwyciężane zewnętrzne przeszkody. Istnieje również wiele innych definicji tego pojęcia. Nieważne jak by ją sobie tłumaczyć, zawsze stanowi...poleca85%
Język polski

Wolność - odwieczne pragnienie człowieka. Rozwiń tamat na przykładach wybranych utworów literackich.

Temat: "Wolność-odwieczne pragnienie człowieka. Rozwiń tamat na przykładach wybranych utworów literackich." Aby rozwinąć ten tamat należy zastanowić się czym tak właściwie jest wolność. Czy to dar, czy przywilej. Czy dotyczy on...poleca85%
Język polski

"Granicę mojej wolności stanowi wolność drugiego człowieka."

"Granicę mojej wolności stanowi wolność drugiego człowieka." Czy zgadzamy się z tym? Czy jednak czasem naruszamy czyjąś wolność? I czy istnieje w ogóle wolność bez granic? Moim zdaniem nie wszyscy szanujemy swoje prawa i...poleca85%
Język polski

„Absolutna wolność człowieka skończyłaby się chaosem” (A. Kępiński). Przedstaw swoje rozważania o granicach wolności człowieka inspirowane literaturą i filmem.

Wolność – co to jest dla człowieka? Brak przymusu, sytuacja, w której możemy dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji … Wolność może oznaczać brak osobistego zniewolenia (więzienie, niewolnictwo, praca przymusowa, porwanie), może...poleca85%
Język polski

Czy istotnie czyste sumienie ma jakikolwiek związek z wolnością?

Jan Kochanowski w pieśni pt.: "Serce roście patrząc na te czasy" sugeruje słowami "człowiek sumienia całego (...) czujse się prawie o swobodzie", iż czyste serce ma istotny związek z wolnością. Lecz czy ma rację? Przede...poleca84%
Język polski

Wolność jest istotną wartością w życiu człowieka

Moim zdaniem wolność jest istotną wartością w życiu człowieka. W moich poniższych wywodach postaram się to udowodnić. To stanowisko zajął również Aleksander Kamiński w swojej książce pt. "Kamienie na szaniec". Każdy z nas ma prawo do...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Człowiek wolny

Wolność jest to swoboda w wyrażaniu swoich uczuć, emocji i poglądów. Uważam, że jest ona istotną wartością w życiu każdego człowieka. Bez niej życie byłoby ciężkie. Ludzie nie mogliby wyrażać swoich opinii. je zrozumieć na tyle, że dokonywany...poleca83%
Język polski

Wolność - dar czy przekleństwo?

Wolność – dla jednych to dar, dla innych przekleństwo, w zależności od wartości moralnych. Wolność to zdolność podejmowania przez człowieka decyzji. Nie każdy człowiek potrafi z niej jednakowo korzystać. Niektórych ludzi owa wolność, czyli...