profil

Pierwsze państwa słowiańskie

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-25
poleca 81% 1419 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Słowianie pochodzą z grup ludów indoeuropejskich, we wczesnym średniowieczu zamieszkiwali tereny środkowej i wschodniej Europy.

W IV w. Rozpoczęli ekspansje na wschód i południe. W v wieku doszło do podziału plemion słowiańskich na trzy grupy językowe:
- Słowian Zachodnich: plemiona Polskie, Połabskie ( Wieleci i Obodrzyce), plemiona Serbo - Łużyckie i Czesko – Słowackie.
- Słowian Południowych: Słoweńcy, Chorwaci, Serbowie.
- Słowian Wschodnich: plemiona Ruskie.

Państwa słowiańskie


Począwszy od VII wieku powstawały nas środkowym Dunajem państwa słowiańskie.
I. Jako pierwszy zorganizował tam państwo wódz SAMON, jego państwo powstało w latach 622-625, obejmowało obszar: Moraw, Kotliny Czeskiej i Karyntii. Było to państwo kilkuplemienne typu patrymonialnego. Istniało ok. 40 lat.

II. Państwo Wielkomorawskie - powstało na początku IX w. (ok. 830r), założone przez MOJMIRA I. W roku 863 przyjęło chrzest ze strony Bizancjum- przybyli na Morawy misjonarze: Cyryl i Metody., dokonali oni przekładu na język słowiański pisma świętego, które zapisali wynalezionym przez Konstantego alfabetem tzw. Głagolicą.
Państwo Wielkomorawskie w okresie swojej świetności obejmowało: Czechy, Morawy, Śląsk, ziemie Wiślan, Słowację. Po śmierci Mojmira I księciem został ROŚCISŁAW, zaś po nim władze objął ŚWIĘTOPEŁK, który przeciwstawiał się Niemcom i najeżdżającym od wschodu Węgrom. Zmarł w 895 r.-doszło do walki o władzę i do najazdów Węgrów.

III. Państwo Serbów i Chorwatów - powstało w IX, X wieku na Płw. bałkańskim, były lennami Cesarstwa Bizantyjskiego.

IV. Czechy - powstało po upadku Państwa wielkomorawskiego (906); założone przez BOŻYWOJA (ród Przemyślidów). Początkowo obejmowało obszar Kotliny czeskiej, później objęło Morawy i Słowację. W 929 r Czechy uznały zwierzchność królów niemieckich i płaciły mu daniny.

V. Ruś – państwo to powstało pod koniec IX w. W wyniku zjednoczenia: Slawii i Kujawii przez dynastie Rurykowiczów. Największymi ośrodkami były Kijów i Nowogród Wielki. W 907 r. w wyniku wyprawy ruskiej otrzymali dostęp do Bizancjum, w 988/989 Włodzimierz Wielki przyjął chrzest, wprowadzono do kościołów liturgię słowiańską.

VI. Bułgaria - jedno z plemion tureckich. Bułgarzy z wodzem ASPARUCHEM osiedli się na płd. od Dunaju, podejmując walkę z Cesarstwem Bizantyjskim i Państwem Wielkomorawskim w IX wieku.
W 864 roku Chagan BORYS przyjął chrzest z rąk duchownych greckich. Za twórcę potęgi państwa uważa się Chana KRUMA (X wiek).

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (5) Brak komentarzy

Git . tyle , że komu by się chciało to pisać ? ;D Podziwiam . Dobra praca . Przydała się na historię . Dziękuję ;D

daje rade polecam :)

świetna praca, gratuluję, i dziękuję bardzo, gdyż się przydała. :)

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty