profil

Funkcje czasownika w języku angielskim

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-27
poleca 85% 276 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W języku angielskim, tak jak w polskim czasownik jest podstawową częścią mowy.

Czasowniki pod względem pełnionych funkcji dzielimy na zwykłe i posiłkowe.

Czasowniki zwykłe mogą występować w różnych formach.

Najczęściej spotykane to:
1. Forma Podstawowa.
2. Forma występująca w 3 os. l. poj. w czasie Present Simple.
3. Forma czasu przeszłego stosowana w czasie Past Simple.
4. Czasownik z końcówką -ing.
5. Czasownik nieregularny.

Forma Podstawowa - funkcję tę pełni bezokolicznik (infinitive).


Warto zapamiętać angielską nazwę bezokolicznika - INFINITIVE, ponieważ często jest używana w różnego rodzaju opracowaniach i literaturze fachowej.

Świadomość, czym jest bezokolicznik i w jakich czasach najczęściej występuje ułatwia naukę nie tylko gramatyki, ale także poprawnego tworzenia i używania zdań.

Bezokolicznik to "okrojona" wersja czasownika, która wyraża czynności lub stany w sposób abstrakcyjny bez określania czasu, rodzaju, liczby i osoby.

Aby się o tym przekonać weź słownik i zobacz - wszystkie czasowniki są w formie bezokolicznika.

W języku polskim bezokolicznik posiada końcówki ć, c.

jeść - eat,
pisać - write
utrudniać - to make sth difficult
biec - run, piec - bake.

Weźmy np. jeść - bezokolicznik nie wyraża nic poza czynnością samą w sobie. Nie wiemy kto i kiedy ma wykonać czynność.

Czasowniki w formie bezokolicznika występują w czasach Present Simple Future Simple, o których będę pisać w kolejnych lekcjach.

Forma występująca w 3 os. l. poj. w czasie Present Simple


a. Czasownik przyjmuje końcówkę -s.
leave - leaves
play - plays

Wyjątkiem są czasowniki zakończone na: -s, -ss, -sh, -ch, -x, -z, -o, do których dodajemy końcówkę -es.

go - goes
fix - fixes
watch - watches

Na pierwszy rzut oka może wydawać się to dość skomplikowane, jednak w praktyce nie jest to aż tak trudne. W dość szybkim czasie można wyrobić sobie nawyk automatycznego wyczuwania, jakiej potrzebujemy końcówki. Podczas czytania tekstów przekonasz się, że powyższa zasada w dużym stopniu ułatwia wymawianie słówek (spróbuj wymówić powyższe słówka dodając tylko -s :)).

b. W czasownikach z końcówką -y po spółgłosce, zmieniamy ją na -i i dodajemy -es.
fly - flies
try - tries

Wyjątek stanowią czasowniki zakończone na -y, które są poprzedzone samogłoską. W takim wypadku dodajemy tylko -s.

play - plays
buy - buys

Forma czasu przeszłego stosowana w czasie Past Simple.


a. Do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed. W momencie, gdy czasownik regularny zakończony jest na -e, dodajemy tylko -d, co jest zrozumiałe, bo -e już mamy.

bake - baked.

[Czasowniki regularne - to czasowniki, które odmieniają się regularnie. Nie ma potrzeby uczenia się ich na pamięć, jak to jest w przypadku czasowników nieregularnych]

b. Czasowniki zakończone na -y poprzedzone spółgłoską zmieniają swoją końcówkę na -i -ed
study - studied.

c. Czasowniki zakończone na spółgłoskę -l podwajają ją, jeżeli poprzedzona jest samogłoską.
travel - travelled.

d. Czasowniki regularne, zakończone spółgłoską poprzedzoną pojedynczą samogłoską, podwajają końcową spółgłoskę.
drop - dropped.

Wyjątek !Czasowniki zakończone na -w i -x nie podlegają tej zasadzie

show - showed.

Czasownik z końcówką -ing.


a. Czasowniki kończące się na literę -e, przed którą stoi spółgłoska (write, make, come), tracą ja i zmieniają na -ing (writing, making, coming).
write - writing
make - making
come - coming

b. Czasowniki zakończone na -ie zmieniają końcówkę na -y ing.
lie - lying
die - dying

c. Czasowniki zakończone spółgłoską poprzedzoną pojedynczą samogłoską (get, swim, run), podwajają końcową spółgłoskę (getting, swimming, running).
get - getting
swim - swimming
run - running

Wyjątek !

Czasowniki zakończone na -w i -x nie podlegają tej zasadzie.

know - knowing
fix - fixing

d. Czasowniki zakończone na spółgłoskę -l podwajają ją, jeżeli poprzedzona jest samogłoską.
travel - travelling

e. Czasowniki zakończone na -ee i -ye zachowują swoją końcówkę ing.
dye - dyeing

Czasownik nieregularny


Przy jego tworzeniu nie obowiązuje żadna zasada. Całej listy trzeba nauczyć się na pamięć !

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata