profil

Przedimki a,an,the.

poleca 85% 607 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

A/AN - Jest to przedimek nieokreślony, którego używamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej.
1) przed zawodami np. a teacher, a doctor, a nurse
2)przed zwrotami określającymi częstotliwość np. once a week, twice a year

THE - Jest to przedimek określony, którego używamy zarówno do rzecowników policzalnych, jak i niepoliczalnych w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej.
1) używamy, gdy zarówno mówiący, jak i rozmówca wiedzą dokładnie o jakiej rzeczy mowa np. the book is very intresting.
2) jeżeli opowiadamy o czymś i wspominamy to po raz pierwszy używamy A za każdym kolejnym razem używamy THE np. They have got a soon. The soon is very told.
3) jeżeli na świecie bądź w okolicy jest tylko jedna taka rzecz np. the sun, the sky, the Trafalgar Square
4) przed instrumentami muzycznymi np. the piano
5) jeżeli przed rzeczownikiem jest przymiotnik w stopniu najwyższym np. the best girl

/-/ brak przedimka
1) przed nazwami własnymi
2) przed posiłkami np. breakfast
3) przed przedmiotami szkolnymi, grami i sportami
4) w zwrotach typu : by bus, by car, go to school, go to work

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata