profil

Budowa komórki człowieka

poleca 84% 1690 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mitoza Cytoplazma Budowa komórki

Budowa komórki człowieka:
- mitochondrium,
- jądro kom.,
- siateczka śródplazmatyczna,
- cytoplazma,
- lozosom,
- aparat Golgiego,
- błona kom.

Budowa mitochondrium:
- macierz,
- DNA,
- błona mitochondralna zewnetrzna,
- grzebienie mitochondralne.

Budowa rybosomu:
- podjednostka większa rybosomu,
- podjednostka mniejsza rybosomu.
- r-RNA białko(rybosonalny kwas rybonukleinowy. biosynteza białka = translacja.

Budowa jądra komórkowego:
- chromatyna,
- kariolimfa,
- rybosomy,
- pory jądrowe,
- jąderko,
- otoczka jądrowa.

Budowa chromatyny:
- podwójna spirala DNA,
- DNA nawinięty na histony,
- histony,
- solenoid,
- nukleosom.

Transprykcja - to przepisywanie informacji z DNA na m-RNA.

Błona komórkowa - ma zaledwie 7-10 nm grubości, błona oddziela komórkę od środowiska pozakomórkowego.

Składnikami błony kom. są zawsze białka oraz lipidy.
Spośród tych ostatnich najwięcej jest fosfolipidów-zawierają reszy fosforanowe.

Transport przez błonę komórkową:
a) dyfuzja prosta - O2, CO2, H2O, amoniak, azot;
b) dyfuzja wspomagana - aminokwasy, glukoza;
c) transport aktywny - z wykorzystaniem energi ATP.

Aparat Golgiego - składa się z niewielkich, mocno spłaszczonych pęcherzyków. Zadaniem tych organelli jest przede wszystkim przebudowa, pakowanie i przekazywanie zagęszczonych substancji poza komórke oraz w obrębie komórki.

Cytoplazma - tworzy płynny, złożony koloid wodny. W wodzie są zawieszone bądź rozpuszczone między innymi białka, lipidy, kwasy tłuszczowe, wolne aminokwasy oraz sole mineralne.

Mitochondrium - dostarcza komórce energii użytecznej biologicznie - takiej, którą organizm może dowolnie dysponować w zależności od potrzeb.

Rybosomy - robosomy można jedynie zaobserwować pod mikroskopem elektronowym. Z wyglądu pojedynczy rybosom przypomina nieco spłaszczony grzybek, który nie jest oddzielony od cytopazmy żadną płoną. W jednek komórce moża znajdować się nawet kilkadziesiąt tysięcy rybosomów.

Oddychanie komórkowe - to utlenianie substancji organicznych w wyniku którego powstaje energia. ATP-adenozynotrifosforan. ADP PATP adenozynodifosforan reszta fosforowa. Etapy oddychania kom-
1 glukoza,
2 cykl Krebsa,
3 utlenianie końcowe.

Przenośniki wodoru - NAD-dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, FAD -dinukleotyd fllawinoadeninowy. DNA-kwas deoksyrybonukleinowy.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata