profil

Komórka i jej budowa

poleca 84% 1208 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Cytoplazma Budowa komórki

Ściana komórkowa - element martwy, sztywny(niezdolny do odkształceń)występuje w komórkach roślin i grzybów, składnikami budulcowymi są;
celuloza - polimer glukozy(cz. glukozy C6H12O6, w celulozie może być nawet 1400 pojedynczych elementów);
pektyny - wielocukry o własnościach żelujących;
lignina - w kom. roślin silnie zdrewniałe;
hityna - tylko u grzybów. Ochrania przed urazami mechanicznymi i ogranicza zdolność do odkształcenia;
błona komórkowa - podwójna błona białkowolipidowa, elastyczna i dynamiczna (skład chem. zmienia się wraz z wiekiem kom.) Umożliwią wybiórcza wymiane substancji z otoczeniem i separuje wnętrze kom. od środowiska,jest wrażliwa na bodźce;

Rybosomy - powstał z związku chem. RNA(kwas rybonokleinowy)odgrywa ważną rolę przy syntezie białek;

Jądro komórkowe - składa się z:otoczki jądrowej-tworzą podwójna błone białkowolipidową, wnętrza jądra-z wytworzonej kariorinfy(płynne środowisko)w niej zanurzona jest chromatyna która tworzą DNA-kwasy deoksyrybonukleinowe - materiał genetyczny, jąderko największe występuje w komórkach które syntetyzują białka.Przechowuje informacje genetyczne i przekazuje je kom. potomnym,odpowiada za rozmnażanie kom.,reguluje wszystkie czynności życiowe kom.;

Plazmodesma - cienkie kanaliki ściany kom. łączące sąsiadujące kom.

Plastydy - wystepuje tylko w kom. roslin:
proplastydy - młoda stadia w rozwoju wszystkich plastydów,
chloropasty - zawierają zielony barwnik(chlorofil) i powstają w obecności światla słonecznego są aktywne w porcesie fotosynetezy;
chromoplasty - nadają żółtą lub czerwoną barwę kwiatom, owocom, korzeniom a także starzejącym się liściom, nie biora udziału w fotosytezie,
leukoplasty - bezbarwne, przeważnie powstaje w kom. organów spichrzowych(ziemniaki,chrzan),są zdolne do silnej syntezy skrobi;

Wakuola(wodniczka) - w kom. roslinnych są duże nieliczne,a w zwierzęcych małe ale jest ich wiele, skład: 90%wody, jony metali,związki wytrącone z roztworów w postaci kryształów, alkaloidy-często o silnie trującym działaniu(nikotyna, hinina,morfina, strychnina) Utrzymuje kom. w stanie uwodnienia, magazynowanie zbędnych produktów przemiany materi o roślin;

Siateczka wew. plazmatyczna(retikulum plazmatyczne[R])-jest to złożony trójwymiarowy system błon dzielących cytoplazme (wnetrze kom.)na mniejsze regiony(przestrzenie).Umożliwia ona jednocześnie przeprowadzenie obok siebie czesto wzajemnie się wykluczających procesów biochemicznych.
Retikulum moze być:
gładkie(na błonie nie występuja rybosony),
szorstkie(na błonach występują rybosony i są przytwierdzone do powierzchni błon);

Aparat Golgiego - bloniasta struktura(stosik alcyków położonuch jeden na drugim). Wydziela rózne substancje po za kom. np tłuszcze, produkuje elementy, buduje fragmenty. Wydziela zagęszczone substancje poza kom..Synteza wielocukrów strukturalnych do budowy ściany kom.;

Mitochondrium - skomplikowane w budowie wew., substancja płynna matrix, posiadają materiał genetyczny, sa zdolne do samoopowielania, majaa wlasny materiał genetyczny. Dostraczaja do miejsc zapotrzebowanie energi użytecznej biologicznie.Związkiem dostarczajacej energii jest

ATP-Adenzynotrójfosforan-uniwersalny przenośnik energii powstający w mitochondrium;

Cytoplazma-Kolodi roztwór gdzie rozpuszczone są substancje o róznej wielkości cz.,jest o złożonej budowie strukturalnie i chemicznej, woda jest tu rozpuszczalnikiem białek,enzymów,tłuszczów,aminokwasów,soli mineralnych i inncyh substancji chem.Tworzy środowisko dla szeregów reakcji biochemicznych, jest stałe w ruchu wokół istniejących w komórce wakuoli.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty