profil

Badanie neurologiczne

drukuj
satysfakcja 76 % 137 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Elementy badania neurologicznego:
1. badanie stanu świadomości
2. badanie głowy
3. badanie objawów oponowych
4. badanie nerwów czaszkowych
5. badanie układu ruchu
6. badanie czucia
7. badanie mowy

Badanie stanu świadomości:
a) ocena orientacji co do miejsca, czasu i własnej osoby,
ocena śpiączki w skali Glasgow:

SKALA GLASGOW
Otwieranie oczu ? Spontanicznie
? Na polecenie
? Na bodźce bólowe
? Brak odpowiedzi 4
3
2
1
Najlepsza reakcja słowna ? Zorientowany, rozmawia
? Zdezorientowany, ale rozmawia
? Niezrozumiałe słowa
? Niezrozumiałe dźwięki
? Brak reakcji 5
4
3
2
1
Najlepsza reakcja ruchowa ? Wykonuje polecenia
? Umiejscawia bodźce bólowe
? Ucieczka od bólu
? Zgięciowa na ból
? Wyprostna na ból
? Brak 6
5
4
3
2
1

13- 15 pkt ? zaburzenia orientacji
12- 9 pkt ? półśpiączka
3- 8 pkt ? śpiączka

Badanie głowy
? kształt, symetria czaszki
? obecność blizn i ubytków kostnych
? bolesność przy opukiwaniu
? obecność szmeru przy osłuchiwaniu w przypadku tętniaka

Badanie objawów oponowych
? sztywność karku
? objaw Kerniga górny i dolny
? objaw Brudzińskiego karkowy i łonowy
? objaw Hermana
? objaw Amosa
? objaw całowania kolan
? objaw Zlatana (do 1- ega roku życia)
? objaw karkowo - pediatryczny (? poszerzenie źrenic przy wyprostowaniu karku)

Badanie nerwów czaszkowych

I nerw węchowy
czynność: węch
badanie: poprosić pacjenta o rozpoznanie zapachów różnych substancji

II nerw wzrokowy
czynność: wzrok
badanie: ostrość wzroku, pole widzenia, dno oka

III nerw okoruchowy
IV nerw bloczkowy
VI nerw odwodzący
czynność: ruch gałek ocznych, zwężenie źrenicy, akomodacja
badanie: ruch gałek ocznych, ocena źrenic, reakcja źrenic na światło

V nerw trójdzielny (n. czuciowo - ruchowy)
czynność: czucie na twarzy, unerwia mm żwacze,
badanie: bolesność uciskowa, odruch rogówkowy i spojówkowy, czucie na twarzy, napięcie mm żwaczy przy zaciskaniu zębów

VII nerw twarzowy
czynność: włókna ruchowe do mm mimicznych twarzy, włókna smakowe do 2/3 przedniej części języka, włókna wydzielnicze do ślinianek
badanie: marszczenie czoła, zaciskanie oczu, szczerzenie zębów, badanie smaku na 2/3 przednich języka

VIII nerw przedsionkowo- ślimakowy
czynność: słuch i równowaga
badanie: badanie słuchu szeptem, audiogram, próby błędnikowe (np.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: badanie_neurologiczne.doc
(0) Brak komentarzy