profil

Odnawialne i alternatywne źródła energii

poleca 86% 63 głosów

Energia wodna – największe znaczenie spośród źródeł odnawialnych ma wykorzystanie energii wód. Istnieje kilka typów hydroelektrowni. Najbardziej rozpowszechnione są elektrownie wodne budowane na rzekach poprzez spiętrzenie wód tamą i wykorzystanie energii spadku mas wody. Elektrownie szczytowo-pompowe wykorzystują również energię spadku wód między dwoma zbiornikami. W czasie gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest niewielkie, przepompowują one wodę ze zbiornika położonego niżej do wyższego, natomiast w szczycie zapotrzebowania na energię woda spuszczana jest ze zbiornika wyższego na turbiny produkujące energię elektryczną. W niektórych rejonach wykorzystuje się również energię pływów morskich. Przypływ morski podnosi poziom wody w wąskich zatokach i ujściach rzek często nawet o kilkanaście metrów. W takich miejscach buduje się zapory, które zatrzymują wodę w czasie przypływu. Podczas odpływu jest ona spuszczana i porusza turbiny elektrowni. Elektrownie tego typu znajdują się tylko we Francji i Kanadzie.

Energia geotermalna – w elektrowniach geotermalnych wykorzystuje się energię gorących wód, znajdujących się na dużych głębokościach lub w rejonach aktywności wulkanicznej. Najwięcej energii w elektrowniach geotermalnych produkuje się w: USA,Meksyku, Włoszech, Japonii i Nowej Zelandii.

Energia wiatru – wykorzystywana od dawna przez ludzi (wiatraki, żaglowce). Rozwój tego typu elektrowni jest silnie uzależniony od warunków naturalnych, tzn. występowania silnych i ciągłych wiatrów, dlatego najczęściej lokalizuje się je na wybrzeżach. W 2001 r. produkcja energii elektrycznej w tego typu elektrowniach wynosiła 34 TWh, z czego najwięcej przypadało na: Niemcy, Hiszpanię, USA i Danię.

Energia słoneczna – wykorzystuje energię promieni Słońca docierającą do Ziemi, której zasoby są olbrzymie. Jednakże problemem w upowszechnieniu się wykorzystania tego źródła energii są wysokie koszty produkcji i stosunkowo niska wydajność obecnie wykorzystywanych ogniw słonecznych.

Energia biomasy – wykorzystuje odpady z produkcji rolnej i leśnictwa (np. słoma, odpady drzewne), odpady komunalne– śmieci. Spalanie ich dostarcza coraz większej ilości energii elektrycznej oraz cieplnej.

Podoba się? Tak Nie