profil

Handel zagraniczny i jego znaczenie w gospodarce światowej

poleca 50% 14 głosów

Wymiana towarów i handel towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, a w ostatnich latach rozwój handlu międzynarodowego jest coraz większy. Wynika to głównie ze specjalizacji gospodarek poszczególnych państw w produkcji towarów, do których szczególnie predestynują je warunki naturalne, odpowiednio wykwalifikowane kadry, koszty siły roboczej, dostępność kapitałów. Prowadzi to w konsekwencji do międzynarodowego podziału pracy, który ma głęboki sens ekonomiczny, gdyż państwa powinny produkować i eksportować te towary, które wytwarzają mniejszym kosztem niż inne kraje, zaś importować te dobra, których wytwarzanie jest droższe niż za granicą.
W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost obrotów handlu międzynarodowego (suma eksportu i importu), co wynika m.in. z coraz większego otwierania się krajów na wymianę międzynarodową (ograniczania ceł na towary), wzrostu międzynarodowych powiązań produkcyjnych, zróżnicowania gustów konsumentów, różnice w kursach walut.
Największy udział w wartości obrotów handlu międzynarodowego mają państwa wysoko rozwinięte, zarówno jeżeli chodzi o wartość eksportu (wywozu towarów), jak i importu (przywozu towarów). Różnica pomiędzy wartością eksportu i importu stanowi saldo bilansu handlowego. W przypadku gdy wartość eksportu jest wyższa niż importu, saldo bilansu handlowego jest dodatnie.

Państwa o największych obrotach handlu międzynarodowego w 2001 r.

Państwa Eksport Import Saldo bilansu handlowego (w mld USD)
w mld USD w % ogółu w mld USD w % ogółu
USA 730,8 11,9 1180,1 18,6 -449,3
Niemcy 570,8 9,3 492,8 7,7 78,0
Japonia 403,5 6,5 349,1 5,5 54,4
Francja 321,8 5,2 325,7 5,1 -3,9
Wlk. Brytania 273,1 4,4 331,8 5,2 -58,7
Chiny 266,2 4,3 243,6 3,8 22,6
Kanada 259,8 4,2 227,2 3,6 32,6
Włochy 241,1 3,9 232,9 3,7 8,2
Holandia 229,5 3,7 207,3 3,3 22,2
Polska 36,1 0,6 50,3 0,8 -14,2

 

 

Podoba się? Tak Nie