profil

Znaczenie turystyki w gospodarce światowej

poleca 42% 75 głosów

Turystyka to odbywanie krótkotrwałych lub dłuższych podróży poza miejsce zamieszkania w celach niezarobkowych (czyli np. wypoczynkowych, sportowych, poznawczych). W zależności od przyjętych kryteriów stosuje się różne podziały turystyki:
• turystyka indywidualna i zbiorowa,
• turystyka krajowa i zagraniczna,
• turystyka urlopowa i weekendowa.
Przyjmując za kryterium cel wyjazdu, wyróżnia się następujące rodzaje turystyki: krajoznawczą, wypoczynkową, religijną (pielgrzymkową), biznesową i kwalifikowaną. Czynniki wpływające na rozwój turystyki:
• zamożność społeczeństwa;
• postępujące wydłużanie się ludzkiego życia i skracanie czasu pracy;
• walory środowiska przyrodniczego (np. ciepłe morze i atrakcyjne plaże, obszary górskie o dobrych warunkach do uprawiania narciarstwa lub pieszych wędrówek);
• walory środowiska antropogenicznego (np. zabytki, muzea, imprezy kulturalne);
• infrastruktura turystyczna (baza noclegowa, gastronomiczna, rekreacyjna);
• infrastruktura komunikacyjna (sieć dróg, połączeń kolejowych i lotniczych);
• polityka promocyjna państw lub władz lokalnych;
• bezpieczeństwo, regiony ogarnięte konfliktami zbrojnymi lub zagrożone terroryzmem czy epidemiami chorób zakaźnych „odstraszają” turystów.
W roku 2002 Światowa Organizacja Turystyki szacowała wielkość ruchu turystycznego na świecie na 702,6 mln osób, z czego największa jego część przypadała na Europę – 399,8 mln (56,9%) oraz Amerykę Północną 81,6 mln (11,6%). Regiony te notowały także największy udział we wpływach z turystyki, a jednocześnie mają one także największy udział w wydatkach na turystykę.

Państwa o największej liczbie turystów zagranicznych w 2002 r.

Państwo Przyjazdy turystów (w mln) Zmiana 2001/2002 (w %) Udział w ruchu turystycznym (w %)
Świat 702,6 2,7 100,0
Francja 77,0 2,4 11,0
Hiszpania 51,7 3,3 7,4
USA 41,9 -6,7 6,0
Włochy 39,8 0,6 5,7
Chiny 36,8 11,0 5,2

Państwa o największych wpływach z turystyki i wydatkach na turystykę w 2002 r.

Wpływy z turystyki (w mld dolarów) Wydatki na turystykę (w mld dolarów)
USA 66,5 USA 58,0
Hiszpania 33,6 Niemcy 53,2
Francja 32,3 Wlk. Brytania 40,2
Włochy 26,9 Japonia 26,7
Chiny 20,4 Francja 19,5

Państwa o największym dodatnim i ujemnym bilansie wpływów i wydatków z turystyki w 2002 r.

 

Bilans dodatni (w mld dolarów) Bilans ujemny (w mld dolarów)
Hiszpania 27,6 Niemcy 34,0
Francja 12,8 Japonia 23,2
Włochy 10,0 Wlk. Brytania 22,4
USA 8,5 Rosja 7,8
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: