profil

Energetyka w Polsce (alternatywne źródła energii, źródła energii, energetyka w Polsce, Biomasa)

poleca 84% 1806 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Geografia
Źródła energii:
• Stałe- są to te zasoby przyrody, które pomimo bardzo długiego wykorzystywania, pozostają w niezmienionym stanie np.: słońce, wiatr, woda mórz i oceanów.
• Odnawialne – mają zdolność odradzania się, po pewnym czasie, wtedy mogą być ponownie wykorzystane, np. drewno, płody rolne.
• Nieodnawialne- są to surowce mineralne, zwane kopalinami, są to zasoby przyrody, powstałe miliony lat temu.
Nieodnawialne źródła energii:
• Ropa naftowa - najważniejszy surowiec energetyczny, wynika to z dużej kaloryczności, oraz niskich kosztów wydobycia i transportu. W związku z tym, że już w połowie XXI w. złoża ropy mogą się wyczerpać, poszukuje się nowych, np.: w Amazonii, na Dalekim Wschodzie. Obecnie najważniejszym obszarem wydobycia jest Bliski Wschód, ponad 50% jest przedmiotem handlu.
• Gaz ziemny – towarzyszy złożom ropy naftowej, najwięcej występuje w Rosji i rejonie Zatoki Perskiej. Jest on czysto ekologiczny, obecnie około 90% jest przeznaczona do celów energetycznych.
• Węgiel kamienny – zapoczątkował produkcję energii na wielką skalę. Największe złoża znajdują się w Chinach, USA, Rosji, Indiach, Australii, RPA. W drugiej połowie XX w., zastąpiły go takie nośniki energii, jak: ropa naftowa, gaz ziemny.
Energetyka w Polsce
• Węgiel brunatny – największa oraz silnie powiązana ze złożami węgla brunatnego jest elektrownia Bełchatów.
• Węgiel kamienny – największe skupisko występuje na Górnym Śląsku. Są to elektrownie wydobywające mniej kaloryczny węgiel. Bardziej kaloryczny zlokalizowany jest w rejonach takich jak: Ostrołęka, Dolna Odra. Jest tam dowożony gdyż jest tam niezbędna woda do chłodzenia elektrowni.
• Elektrownie wiatrowe – powstałe w Polsce Północnej, ich zaletą jest to, że wykorzystują ekologiczne czyste i odnawialne źródła energii, woda jest duży hałas, zagrożenie dla ptaków.
Alternatywne źródła energii mają niewielką moc, dlatego zaopatrują niewielkie ośrodki przemysłowe.
Przyrodnicze czynniki lokalizacji
• Baza surowcowa- drewno, woda, powietrze, zboża, rośliny, kauczuk, syntetyczne, włókna. Rola bazy surowcowej jest mniejsza, niż w przeszłości, lecz nadal decyduje o lokalizacji górnictwa, przemysłu cementowego, drzewnego, cukrowego, owocowo-warzywnego. Co spowodowało zmniejszenie wydobycia w Europie Zachodniej, wzrosło wydobycie w Chinach i Indiach ze względu na szybki rozwój, w USA ze względu na niski koszt wydobycia, w RPA i Australii ze względu na duży eksport surowca.
• Węgiel brunatny – ze względu na kaloryczność nie odgrywa dużej roli w światowej gospodarce ma natomiast znaczenie energetyczne w krajach takich jak Niemcy, Czechy, Polska, Rosja.
• Pierwiastki promieniotwórcze – wykorzystywane w elektrowniach jądrowych (uran, tor), największe złoża występują w Kanadzie, USA i Rosji.
• Bilans energetyczny – zestawienie udziału poszczególnych nośników energii w ogólnej produkcji energii. Pierwotnym sposobem pozyskiwania energii było spalanie drewna, później wykorzystywany węgiel kamienny. Charakterystyczne dla pozostałych energii było przejście z odnawialnych na nieodnawialne źródła energii.
Energetyka – przetwarzanie surowców na różne formy energii, jest to strategiczny dział gospodarki, warunkuje rozwój państw. Zapotrzebowanie na nią rośnie wraz z rozwojem na nią rośnie wraz z rozwojem państwa. Największe zapotrzebowanie jest w krajach wysoko rozwiniętych, najmniejsze w słabo rozwiniętych.
Alternatywne źródła energii:
• Siła pływów, prądów i fal morskich największe znaczenie mają elektrownie pływowe, występują one w Chinach, Francji, Kanadzie powstają także elektrownie „maretemiczne”, wykorzystujące różnice temperatur wód powierzchniowych i głębinowych. Para powstała w wyniku zamknięcia obiegu tych wód napędza maszyny.
• Energia słoneczna – 0polega na ogrzewaniu przez słońce metalu, który zamienia energię świetlną w elektryczną. Najwięcej takich elektrowni występuje w USA, Francji i Włoch.
• Siła wiatru – elektrownie wiatrowe pozostają tam gdzie przez znaczną część roku wiatr wieje z prędkością większą, niż 4 m na 1 s. Ich mankament jest duży hałas. Najwięcej elektrowni wiatrowych powstaje w Danii, USA i Kanadzie.
• Energia geotermalna – energia cieplna zawarta w skałach i wodach termalnych. Elektrownie te powstały w USA, Indiach, Nowej Zelandii.
Biomasa – odpady rolnicze, przemysłowe, komunalne. Biogaz powstały w wyniku spalania ma bardzo dużą wartość energetyczną.

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata