profil

Znaczenie łączności w gospodarce światowej

poleca 43% 76 głosów

Łączność jest ważnym działem usług zajmującym się przekazywaniem informacji na odległość. Łączność dzieli się na: pocztową, telefoniczną (stacjonarną i komórkową), radiową, telewizyjną, satelitarną, internetową. Dynamiczny rozwój łączności w ostatnich latach jest związany ze wzrostem zapotrzebowania na informacje zarówno ze strony globalizującej się gospodarki światowej, jak i społeczeństw, szczególnie w państwach wysokorozwiniętych. Informacje stają się ważnym towarem, nieodzownym w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dlatego też łatwy do nich dostęp oraz ich cena sprzyjają rozwojowi innych dziedzin gospodarki. Rozwój łączności wymaga dużych nakładów na rozwój i modernizację, dlatego jej rozwój w dużej mierze zależy od poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju.

Podoba się? Tak Nie