profil

Wydobycie i hutnictwo rud metali nieżelaznych

poleca 12% 35 głosów

Aluminium pierwotne pozyskuje się z boksytów, jego wytop jest bardzo energochłonny, dlatego też huty aluminium lokalizuje się zazwyczaj w sąsiedztwie elektrowni, szczególnie w państwach produkujących duże ilości energii elektrycznej. Aluminium pierwotne stanowi ok. 70% całej produkcji tego metalu. Aluminium wtórne otrzymuje się w drodze przeróbki złomu aluminiowego, a jego udział w ogólnej produkcji wynosi ok. 30%.

Wydobycie boksytów i produkcja aluminium pierwotnego w 2001 r.

Państwa Wydobycie boksytów Państwa Produkcja aluminium
w mln ton w % w mln ton w %
Świat 137,8 100,0 Świat 23300 100,0
Australia 53,3 38,7 Chiny 3500 15,0
Gwinea 15,7 11,4 Rosja 3245 13,7
Brazylia 13,8 10,0 USA 2640 11,2
Jamajka 12,4 9,0 Kanada 2583 11,2
Chiny 9,8 7,1 Australia 1798 7,7

Kolejnym ważnym dla światowej gospodarki metalem jest miedź.W jego wydobyciu przodują Chile oraz Stany Zjednoczone, dostarczając łącznie ponad 44% światowego wydobycia, wynoszącego w 2001 r. 13,7 mln ton (w przeliczeniu na czysty składnik). W produkcji miedzi rafinowanej dominują natomiast głównie państwa wysoko rozwinięte, choć w ostatnich latach znacznie rozwinęło się hutnictwo miedzi w Chile oraz Chinach. W przypadku Chile wiąże się to z większą opłacalnością eksportu miedzi rafinowanej niż jej rud czy koncentratów. Natomiast w przypadku Chin wzrost produkcji jest bezpośrednio związany z rozwojem gospodarczymi wzrostem zapotrzebowania na ten metal.

Wydobycie rud miedzi i produkcja miedzi rafinowanej w 2001 r.

Państwa Wydobycie rud miedzi Państwa Produkcja miedzi
w mln ton w % w mln ton w %
Świat 13700 100,0 Świat 15543 100,0
Chile 4739 34,6 Chile 2882 18,5
USA 1340 9,8 USA 1790 11,5
Indonezja 1081 7,9 Chiny 1520 9,8
Australia 873 6,4 Japonia 1426 9,2
Chiny 587 4,3 Rosja 871 5,6

 

Podoba się? Tak Nie