profil

Czynniki lokalizacji przemysłu

poleca 63% 521 głosów

W gospodarce wolnorynkowej lokalizacja działalności przemysłowej ma bezpośredni wpływ na późniejszą działalność i osiągane zyski. Konkurencja wymusza ciągłe dążenie do ograniczenia kosztów produkcji, co pozwala na obniżenie ceny produkowanych towarów i podnosi ich konkurencyjność, zapewniając im większy rynek zbytu. Czynniki lokalizacji przemysłu można ogólnie podzielić na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze.
Do czynników przyrodniczych należą: baza surowcowa, zasoby wodne i energetyczne oraz bariery związane z ochroną środowiska naturalnego.
Do czynników pozaprzyrodniczych należą: zasoby siły roboczej (oraz koszty robocizny i kwalifikacje kadry pracowniczej), infrastruktura techniczna i komunikacyjna, korzyści aglomeracji, wielkość i bliskość rynku zbytu, bliskość uniwersytetów i placówek naukowo-badawczych oraz czynniki polityczno-administracyjne (ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty czy cła zaporowe).

Podoba się? Tak Nie