profil

Future Perfect – czas przyszły dokonany

poleca 83% 99 głosów

Czasu Future Perfect używamy, mówiąc o:

  • czynnościach, które będą zakończone w danym momencie w przyszłości:
    • She will have written the report by 5 pm. (Do piątej napisze raport.)
    • He hopes he will have prepared for the test by Friday. (Ma nadzieję, że przygotuje się na test do piątku.)
    • Judy will have read that book by the end of the month. (Judy przeczyta tę książkę do końca miesiąca.)

Okoliczniki czasu w Future Perfect: by (do), by the time (zanim), before (zanim), until (aż do) Zauważ, że po okolicznikach by the time, until i before stawiamy zdanie podrzędne w czasie Present Simple:
By the time you come back I will have tidied the flat. (Zanim wrócisz, posprzątam mieszkanie.)
She won’t have rewritten her essay by tomorrow; she has too little time. (Do jutra nie przepisze wypracowania; ma za mało czasu.)
Mark hopes he will have got married before he is thirty. (Mark ma nadzieję, że się ożeni, zanim skończy trzydziestkę.)

Konstrukcja:

podmiot + will + have + imiesłów bierny + reszta zdania

Odmiana czasowników w Future Perfect na przykładzie give
forma twierdząca forma przecząca forma pytająca
I will have given I will not (won’t) have given Will I have given?
you will have given you will not (won’t) have given Will you have given?
he will have given he will not (won’t) have given Will he have given?
she she she
it it it
we will have given we will not (won’t) have given Will we have given?
you you you
they they they
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: