profil

Future Simple – czas przyszły prosty

poleca 65% 216 głosów

Czasu Future Simple używamy:

 • mówiąc o czynnościach, które będą miały miejsce w przyszłości:
  • He will visit us tomorrow.
  • They won’t be able to read the book next week.
  • Kate and Bob will buy a new house next year.

Czynność przyszłą możemy również wyrazić za pomocą zwrotu to be going to (zamierzać coś). Musisz pamiętać jednak o podstawowej zasadzie. Wyrażając czynność wcześniej zaplanowaną, będziesz korzystać ze zwrotu to be going to, jeśli natomiast wyrażasz zamiar wykonania danej czynności i podejmujesz go w danej chwili, musisz użyć czasu Future Simple:
I’m going to study in Cracow. --> decyzja podjęta wcześniej
I think I will study in Cracow, but I’m not sure yet. --> decyzja podjęta w chwili mówienia o niej

 • wyrażając przypuszczenia na temat przyszłości, w zdaniach z czasownikami: believe, expect, think, hope oraz zwrotami: be afraid, be sure
  • I believe she will win the race.
  • I’m afraid it will rain.
  • My parents hope I will become a famous writer one day.

Konstrukcja:

podmiot + will + czasownik w bezokoliczniku + reszta zdania

Odmiana czasowników w Future Simple na przykładzie give
forma twierdząca forma przecząca forma pytająca
I will give I will not (won’t) give Will I give?
you will give you will not (won’t) give Will you give?
he will give he will not (won’t) give Will he give?
she she she
it it it
we will give we will not (won’t) give Will we give?
you you you
they they they

W 1 osobie liczby pojedynczej i mnogiej zamiast will możemy zastosować shall, jednak forma ta najczęściej używana jest do wyrażania ofert:
Shall I help you? --> oferta
Shall we invite you for a meal? --> oferta

Okoliczniki czasu w Future Simple: tomorrow (jutro), tonight (dziś wieczorem) next week / month / year (w przyszłym tygodniu / miesiącu / roku), soon (wkrótce), in a day / week / month / year (za dzień / tydzień / miesiąc / rok):
I will go shopping tomorrow.
I don’t know where I’ll go on holidays next year.
She hopes she will finish reading the book soon.

Podoba się? Tak Nie