profil

Present Perfect Continuous – czas teraźniejszy ciągły niedokonany

poleca 89% 140 głosów

Czasu Present Perfect Continuous używamy, mówiąc o:

 • czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej:
  • I have been writing the letter for an hour.
  • She has been talking on the phone since I came back home.
  • We have been learning English since August.
 • czynnościach, które miały miejsce w bliżej nieokreślonej przeszłości, trwały przez dłuższy okres i których skutki są widoczne obecnie:
  • He is tired because he has been running. (Jest zmęczony, ponieważ biegł. – teraz już nie biegnie)
  • Jason is dirty as he has been working in the garage. (Jason jest brudny, ponieważ pracował w garażu. – teraz już nie pracuje)
  • I am ill because I haven’t been wearing a cap and a scarf. (Jestem chora, ponieważ nie nosiłam czapki i szalika.)

Okolicznikami, tak jak w czasie Present Perfect, są for i since:
They have been meeting for a week.
The children have been playing since 8 in the morning.

Konstrukcja:

podmiot + have / has + been + imiesłów czynny + reszta zdania

Odmiana czasowników w Present Perfect Continuous na przykładzie give
forma twierdząca forma przecząca forma pytająca
I have been giving I have not (haven’t) been giving Have I been giving?
you have been giving you have not (haven’t) been giving Have you been giving?
he has been giving he has not (hasn’t ) been giving Has he been giving?
she she she
it it it
we have been giving we have not (haven’t) been giving Have we been giving?
you you you
they they they

Na pewno zwróciłeś uwagę na to, że oba czasy: Present Perfect i Present Perfect Continuous mówią o czynnościach rozpoczętych w przeszłości, trwających do teraz. Różnica polega na tym, że Present Perfect wyraża stany (występuje z czasownikami statycznymi), natomiast Present Perfect Continuous czynności (występuje z czasownikami dynamicznymi) trwające do teraz:
I have had these jeans for a year. (Mam te dżinsy od roku. --> stan)
She has known Dan since Easter. (Zna Dana od Świąt Wielkanocnych. --> stan)
I have been reading that book for a week. (Czytam tę książkę od tygodnia. --> czynność)
We have been talking on the phone since 1 pm. (Rozmawiamy przez telefon od pierwszej. --> czynność)

Podoba się? Tak Nie