profil

Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły

poleca 69% 378 głosów

Czasu Present Continuous używamy, wyrażając:

 • czynności odbywające się w chwili mówienia o nich:
  • She is reading a book now.
  • They are watching TV now.
  • I am having a bath at the moment.
 • czynności, które na pewno będą miały miejsce w najbliższej przyszłości:
  • Julie is visiting her parents tonight.
  • I am flying to New York tomorrow.
  • We are leaving for Paris next week.

Zauważ, że również w języku polskim stosujemy czas teraźniejszy, opisując tego typu sytuacje:
Julia odwiedza dzisiaj wieczorem swoich rodziców.
Lecę jutro do Nowego Jorku.
W przyszłym tygodniu wyjeżdżamy do Paryża.

 • zachodzące zmiany:
  • Our city is getting bigger and bigger. (Nasze miasto staje się coraz większe.)
  • Thanks to intensive training, the sportsman is running faster and faster.(Dzięki intensywnym treningom zawodnik biega coraz szybciej.)
  • I am making less and less mistakes in English. (Robię coraz mniej błędów w angielskim.)

Konstrukcja:

podmiot + be + imiesłów czynny + reszta zdania

Odmiana czasowników w czasie Present Continuous na przykładzie give
forma twierdząca forma przecząca forma pytająca
I am giving I am not giving Am I giving?
you are giving you are not (aren’t) giving Are you giving?
he is giving he is not (isn’t) giving Is he giving?
she she she
it it it
we are giving we are not (aren’t) giving Are we giving?
you you you
they they they

Pamiętaj, że imiesłów czynny to czasownik główny w formie ciągłej (-ing):
They are writing a letter now.
Is she playing with her baby at the moment?
Mike and Greg aren’t repairing the car now.

Nie ze wszystkimi czasownikami możemy utworzyć zdania w czasie teraźniejszym ciągłym. Czasownikami, które nie występują w Present Continuous, są czasowniki statyczne. Opisując stany w czasie teraźniejszym, musimy zastosować Present Simple:
I don’t believe you now.
Do you understand me?
Now, I don’t trust you any more.

Okolicznikami czasu w Present Continuous są: now / at the moment / right now (teraz) at present / nowadays (obecnie), które możemy postawić na początku lub końcu zdania:

 • What are you doing now?
 • She’s calling her boyfriend at the moment.
 • At present our country is slowly developing.
Podoba się? Tak Nie