profil

Oblicza Boga Ojca

poleca b/d

Chrystus często mówi w przypowieściach o dobrym, miłosiernym ojcu. Jednak w Biblii znajdziemy i inne oblicza Jahwe: ojca wymagającego (żądanie od Abrahama złożenia w ofierze syna Izaaka), ojca surowo karzącego (Bóg zsyłający kary na Izraelitów, odbierający np. syna niewiernemu Dawidowi, który zgrzeszył cudzołóstwem). Można by rzec, w Biblii odnajdziemy wszystkie oblicza Boga Ojca: od najbardziej strasznego, zsyłającego potop, burzącego Sodomę i Gomorę poprzez chmurne i surowe, aż po miłosierne i łagodne. Nowy Testament eksponuje przede wszystkim miłosierdzie i wszechmoc Boga Ojca, Stary Testament – także jego sprawiedliwość i surowość. W Biblii odnajdziemy też pierwowzory traktowania synów przez ojców (Beniamin, Józef i ich bracia; Jakub i Ezaw).

Warto zobaczyć

filmy Chłopi, reż. Jan Rybkowski – adaptacja powieści Władysława Stanisława Reymonta, ojciec nieakceptujący wyborów syna, Fanny i Aleksander, reż. Ingmar Bergman – surowy ojczym, pastor, Moja lewa stopa, reż. Jim Sheridan – ojciec nieakceptujący syna, Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński – adaptacja powieści Elizy Orzeszkowej; konflikt Witolda z Benedyktem, bunt Zygmunta Korczyńskiego przeciw ideałom nieżyjącego,idealizowanego przez matkę ojca, Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak– adaptacja powieści Marii Dąbrowskiej; postać Bogumiła, Granica, reż. Jan Rybkowski – adaptacja powieści Zofii Nałkowskiej; toksyczny ojciec erotoman, Dulscy, reż. Jan Rybkowski – adaptacja sztuki Gabrieli Zapolskiej; ojciec pantoflarz, Konopielka, reż. Witold Leszczyński– adaptacja powieści Edwarda Redlińskiego; ojciec w rodzinie chłopskiej, postać Kaziuka, Z biegiem lat, z biegiem dni, reż. Andrzej Wajda – serial będący luźną adaptacją utworów Zapolskiej, Bałuckiego, Kisielewskiego;kreacje pana Chomińskiego i pana Dulskiego, Skrzypek na dachu, reż. Norman Jewison – ojciec w rodzinie żydowskiej, Sanatorium pod Klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has – adaptacja prozy Schulza,ojciec – bóg wyobraźni i słaby człowiek w konfrontacji z chorobą, erotyzmem, czasem i śmiercią, Lolita, reż. Adrian Lyne– adaptacja powieści Vladimira Nabokova; ojczym w perwersyjnym związku ze swą pasierbicą – nimfetką, Boża podszewka, reż. Izabella Cywińska – ekranizacja powieści Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz; ojciec nadmiernie surowy, odrzucający dziecko;erotoman, Przedwiośnie, reż. Filip Bajon – adaptacja powieści Stefana Żeromskiego; ojciec idealista, Zemsta, reż. Andrzej Wajda – ekranizacja komedii Aleksandra Fredry; postaci Rejenta Milczka i jego syna Wacława, Życie jest piękne, reż. Roberto Benigni – ojciec ocalający życie dziecka w obozie koncentracyjnym, Cześć, Tereska, reż. Robert Gliński – ojciec nadużywający alkoholu obraz Jana Matejki Kochanowski nad zwłokami Urszulki

Terminy do zapamiętania

patriarchat

Zobacz też

dom, dziecko, syn, wieś

Podoba się? Tak Nie