profil

Różne oblicza biblijnej miłości.

poleca 83% 1139 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Miłość to najpiękniejsze, najwspanialsze i najtrudniejsze uczucie. Posiada tysiące literackich, malarskich, filmowych i muzycznych ujęć i definicji. W każdej epoce literackiej pojawia się głos w sprawie miłości, nie brakuje go także i w Biblii. Ta najsłynniejsza księga zawiera wiele opisów miłości. Poznajemy miłości braterską, uczucia ojca i syna, umiłowanie pierwszych ludzi – Adama i Ewy, ale bez wątpienia najobszerniej opisana jest miłość największa, najtrwalsza i najbardziej doskonała – Miłość Boga do ludzi.
Właśnie o miłości Boga i ludzi mówi wspaniały dialog Oblubieńca- Boga i Oblubienicy – ludu Izraela. „Pieśń nad pieśniami” uważana jest za najpiękniejszy opis miłości pochodzący ze starego testamentu. Kochankowie w zmysłowych obrazach, porównaniach i wyznaniach opisują swoje uczucie. Już samo określenie „Pieśń nad pieśniami” mówi nam, że jest to opis doskonały, nieskazitelny i dogłębny.
Równie piękny i bogaty opis miłości odnajdziemy w „Hymnie o miłości” z Listu Świętego Pawła do Koryntian. Jest to wielka pochwała miłości, jej opis, a nawet próba definicji. Święty Paweł odwołuje się do określeń abstrakcyjnych, ponadczasowych, niematerialnych, dowodzi potęgi uczucia, pełen uwielbienia opisuje jej wartość. O pięknie „Hymnu o miłości” może świadczy choćby fakt, że jest on odczytywany podczas uroczystości zaślubin – jednego z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka.
Zdanie z Ewangelii Świętego Jana „ Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” podsumowuje uczucie Boga do ludzi. Tylko Bóg jest zdolny do złożenia tak wielkiej ofiary. Obraz tej nieskończonej miłości znajdziemy w działalności i słowach Jezusa opisanych przez czterech Ewangelistów.
Bóg także wymaga dowodów miłości. Przykładam jest Hiob – ten, który mimo utraty rodziny, zdrowia i majątku – wierzył. Bezgranicznie kochał Boga, nigdy nie zwątpił, nie odwrócił się od Najwyższego. Także Abraham – ojciec narodów, zostaje wystawiony na próbę swojej wiary i miłości. Nie waha się jednak. dla swojego Stwórcy jest gotów poświęcić to, co ma najcenniejsze – Jedynego Syna Izaaka.
Pięknym obrazem miłości ludzi do Boga jest księga psalmów- zbiór utworów pochwalnych, dziękczynnych i błagalnych. Poetyckim językiem opisują niezwykłą więź wiernych z Bogiem – ich stwórcą.
Także w Biblii odnajdziemy wzorzec stałego związku dwojga ludzi – Adama i Ewę. Pierwsi ludzie, którzy popełnili grzech nieposłuszeństwa i zostali wypędzeni z raju. Jednak mimo wszystko są ze sobą do końca. Razem znoszą wygnanie, ciężką pracę i cierpienie. Adam i Ewa to motyw, po który bardzo często sięgali artyści. Najwięksi malarze: Michał Anioł, Masaccio, Łukasz Cranach czy Albrech Durer zainspirowani miłością pierwszych ludzi stworzyli znane i podziwiane dzieła.

„ Miłość nigdy nie ustaje.” I chociaż minęło tyle czasu trwa nadal, a biblijne opisy miłości, choć powstawały przed wiekami, są tak bardzo współczesne....

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury