profil

Ojciec dobry

poleca 34% 3 głosy

Dobrym ojcem wydaje się Benedykt Korczyński, początkowo wprawdzie nieumiejący znaleźć wspólnego języka z synem, potem jednak potrafiący się z nim pojednać i dostrzec w nim kontynuatora swojej pracy, siebie z młodości. Za dobrego ojca można też uznać Seweryna Barykę, który przekazuje synowi, Cezaremu pamięć o ojczyźnie, tradycje niepodległościowe i w ostatnim swym życzeniu nakazuje synowi powrót do Polski. Kreśli przed nim wizję „szklanych domów”, która w konfrontacji z szarą polską rzeczywistością rozpryśnie się jak bańka mydlana. Trudno jednak odmówić staremu Baryce miłości do syna i żony, troski o los Cezarego i patriotyzmu.Dobrym ojcem wydaje się Bogumił Niechcic z Nocy i dni Marii Dąbrowskiej. Dba o dom, jest czuły i opiekuńczy dla córek, zaraża je miłością do przyrody, ale też zaszczepia realistyczne podejście do świata, np. pytając Agnieszkę, czy studia biologiczne pozwolą jej na utrzymanie się.

Podoba się? Tak Nie