profil

Wiedza o społeczeństwie

(12)
Lista
Popularne | Najnowsze
poleca79%

Symbole narodowe Polski

Hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego – polska pieśń patriotyczna, od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia Pierwotnie, jako Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, został napisany przez Józefa Wybickiego,...

poleca79%

Zalety i wady demokracji

Demokracja jest to ustrój polityczny obowiązujący w większości rozwiniętych państw świata. Gwarantuje on obywatelom liczne swobody. Władzę, zgodnie z wolą większości, sprawują przedstawiciele społeczeństwa wybierani w wolnych wyborach.Demokracja,...

poleca81%

Jak ukształtował się naród polski?

Powstawanie narodu polskiego trwało setki lat. Na proces ten składały się wydarzenia historyczne i dorobek kulturowy wielu pokoleń. Pierwszym etapem tworzenia się narodu było powstanie w średniowiecznej Polsce "plemion". Na terytorium...

poleca84%

Rzecznik praw obywatelskich

61. Rzecznik Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich jest samodzielnym organem konstytucyjnym strukturalnie i funkcjonalnie oddzielonym od organów administracyjnych i od sądownictwa. Jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Podstawowym...

poleca83%

Partie polityczne.

Każdy z mieszkańców danego kraju może mieć inny światopogląd. Mimo różnic obywatele powinni jednak wspólnie dążyć do realizacji nadrzędnego celu - przeprowadzenia zmian zgodnych z interesem społecznym. Aby tego dokonać, osoby o podobnych poglądach...

poleca84%

Państwo

1. Po co ludziom państwo? Państwo to określone, oddzielone granicami terytorium zamieszkiwane przez trwałą wspólnotę ludzi, która podlega niezależnej władzy państwowej. Państwo unitarne jest całością, obowiązuje tam takie same prawo. Kraj ten...

poleca80%

Naród . Symbole narodowe.

1. Naród - grupa ludzi których łączy kultura, język, religia, historia, pochodzenie etniczne oraz poczucie wspólnoty i odrębności od innych narodów . 2. Świadomość narodowa - poczucie przynależności do narodu i kojarzenia swoich losów...

poleca83%

Dlaczego jestem dumna, iż jestem Polką?

Dlaczcego jestem dumna, iż jestem polką??? Jestem dumna z tego, iż jestem polką. Mojego kraju nie pokonały żadne wojska. Polska przeszła trzy rozbiory - a pomimo to język, kultura i POLSKA nadal istnieją. Polska, nasza Polska... Wychowała wielu...

poleca84%

Wady i zalety dyktatury

Wady: 1. Państwa zdobyte przemocą, 2. Naród utrzymywany przez wojsko i policje, 3.Nie występują partie polityczne oraz parlament przez co prawa często są łamane, 4.O wszystkim decyduje wola dyktatora, 5.Budżet państwa w całości zależy od...

poleca86%

Autostrady - obawy i nadzieje

Autostrady - obawy i nadzieje. 1. Autostrada: a) Co to jest autostrada, b) Po co buduje się autostrady? c) Słowo o autostradach polskich i ich historii. 2. Nadzieje. 3. Obawy. 4. Zakończenie - wnioski. 1. Autostrada Autostrada wg...

poleca85%

Prawa człowieka

Prawa człowieka- zespół praw i wolności przysługujące każdemu człowiekowi niezależnie od rasy , języka, wyznania, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku itp. Źródłem tych praw jest godność osoby ludzkiej – czyli fakt, że jest człowiekiem....

poleca85%

Antyedukacja

Podobno człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Współczesny system edukacji pokazuje, że słowa E. Hemingwaya są już nieaktualne. Szkoła óczy Absolutny brak wartościowej wiedzy, która mogłaby przysłużyć się młodym ludziom w przyszłości...