profil

Prawa człowieka

poleca 85% 502 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prawa człowieka- zespół praw i wolności przysługujące każdemu człowiekowi niezależnie od rasy , języka, wyznania, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku itp. Źródłem tych praw jest godność osoby ludzkiej – czyli fakt, że jest człowiekiem. Cechy praw człowieka -naturalne(posiadamy je dlatego że jesteśmy ludźmi) –nie możemy się ich zrzec () – nienaruszalne(nie zależą od władzy) –powszechne(wszystkie posiadamy jednocześnie.Najważniejsze prawa człowieka- Prawo do życia -Prawo do pracy –prawo do nauki –wolność słowa -słusznyproces.Dokumenty –Deklaracja Niepodległości,(Między Narodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturowych) –Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.Prawa dzieci/ Dokumentem gwarantującym przestrzeganie praw dziecka jest „Konwencja o Prawach Dziecka. Dokument ten został uchwalony 20.11.1989r. Podpisało go 170 państw w tym Polska. Do najważniejszych praw dziecka należą : -prawo do życia i rozwoju –prawo do ochrony zdrowia, opieki med. –ochrona przed aktywnym udziałem w konfliktach. Dokumenty gwarantujące przestrzeganie praw dziecka –Statut Szkoły –Konstytucja –Konwencja Praw Dziecka ONZ/Systemy ochrony praw człowieka –wewnętrzne i zewnętrzne . Wewnętrzne dzielą się na: Konstytucja, Prawo Karne, Instytucja np. Rzecznik Praw Obywatelskich. Zewnętrzne dzielą się na uniwersalne i regionalne . Uniwersalne dzielą się na ONZ. Regionalne dzielą się na syS, amerykański , afrykański, europejski, arabski. Organizacje pozarządowe –Amnesty International, Komitet Helsiński, Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka, Human Rights Watch, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta