profil

Naród . Symbole narodowe.

poleca 82% 1583 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Naród - grupa ludzi których łączy kultura, język, religia, historia, pochodzenie etniczne oraz poczucie wspólnoty i odrębności od innych narodów .

2. Świadomość narodowa - poczucie przynależności do narodu i kojarzenia swoich losów osobistych z losami narodu. Istnienie świadomości narodowej towarzyszy założenie, że większość jednostek stanowiących dany naród podziela te same wierzenia, przekonania i cele.

3. Obywatelstwo - więź prawna, która łączy jednostkę z państwem; państwo chroni obywatela, a w zamian oczekuje wywiązywania się z obowiązków (np. przestrzegania prawa, płacenia podatków)

4. Obywatelstwo nabywa się na mocy decyzji władzy danego państwa. Utrata może nastąpić na skutek zrzeszenia się, odebrania przez władze lub nabycia obywatelstwa innego państwa. W Polsce obywatelstwo otrzymuje osoba, której jeden lub dwóch rodziców mają obywatelstwo polskie, czyli na podstawie prawa krwi. Utrata obywatelstwa może nastąpić tylko na wniosek obywatela, pod warunkiem, że zgodę na to wyrazi prezydent.

5. Symbole narodowe zaświadczają o fakcie istnienia narodu i państwa, stanowią czynnik jednoczący wspólnotę narodową, mają wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej. Symbole nawiązują do tradycji historycznej państwa i narodu, są chronione w konstytucjach jako element państwowej i narodowej identyfikacji członków społeczeństwa.

Symbolami naszego państwa są: godło, hymn, barwy (flaga).
W ciągu wieków zmieniał się wygląd godła nie ulegała jednak jego symbolika .
Po II wojnie światowej godłem polski był orzeł bez korony (Godło Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej)
Mazurek Dąbrowskiego zastał napisany w 1797 roku przez Jana Józefa Wybickiego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata