profil

Partie polityczne.

poleca 83% 722 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Każdy z mieszkańców danego kraju może mieć inny światopogląd. Mimo różnic obywatele powinni jednak wspólnie dążyć do realizacji nadrzędnego celu - przeprowadzenia zmian zgodnych z interesem społecznym. Aby tego dokonać, osoby o podobnych poglądach zakładają partie polityczne. Organizacje te mają określoną nazwę i program, a ich członkowie próbują osiągnąć zamierzone cele poprzez aktywność społeczną oraz udział w sprawowaniu władzy. Realizacja dążeń partii zależy jednak od poparcia wyborców. Oddając głos na dane ugrupowanie, obywatele określają własne poglądy na sprawy związane z gospodarką czy też życiem społecznym. Jednocześnie pozwalają wybranemu stronnictwu wprowadzać w życie jego założenia programowe. Aby utworzyć w Polsce partię polityczną, należy zebrać co najmniej tysiąc podpisów obywateli, którzy mają prawo wyborcze. Następnie należy zarejestrować ugrupowanie w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Legalnie funkcjonująca partia nie może odwoływać się w swoim programie do totalitarnych metod działania oraz namawiać do nietolerancji narodowościowej i rasowej. Istnienie takich ugrupowań jest w Polsce zakazane. O zgodności z Konstytucją celów i działalności stronnictw politycznych orzeka Trybunał Konstytucyjny. W państwach demokratycznych obowiązuje zasada pluralizmy politycznego. Oznacza to, że w danym kraju panuje wolność głoszenia poglądów, zrzeszenia się w partie polityczne, stowarzyszenia czy związki zawodowe oraz swoboda działalności w ich strukturach. Taki sposób organizacji życia politycznego występuje także w Polsce. Funkcjonuje tu system wielopartyjny, co oznacza, że o sprawowanie rządów rywalizują ze sobą różne ugrupowania. W pewnych państwach, np. wskutek połączenia się partii o podobnych programach politycznych, system wielopartyjny przekształcił się w system dwupartyjny. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych o władzę zabiegają dwa największe stronnictwa - republikanie i demokraci.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Rozkład materiału