profil

Bogactwa naturalne w Polsce - fakty i ciekawostki

poleca 85% 1000 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W skali Europy Polska jest krajem bogatym w surowce naturalne. Obejmują one najróżniejsze zasoby środowiska naturalnego : minerały, glebę, wodę, powietrze atmosferyczne, zasoby energetyczne, a nawet specyficzne warunki środowiska geograficznego (lecznicze, klimatyczne, krajobrazowe itp.). Bogactwem naturalnym są również naturalne skupiska flory, czyli roślin (kompleksy leśne) oraz żyjące w nich dzikie zwierzęta, czyli fauna. Najbardziej znanym w świecie polskim minerałem jest węgiel kamienny, nazywany też czarnym złotem. Jego największe złoża znajdują się na Śląsku i Lubelszczyźnie, zalegając warstwami na głębokości 1000 m pod powierzchnią ziemi. W kopalniach odkrywkowych w Bełchatowie i Turoszowie wydobywa się natomiast węgiel brunatny. Ważnymi dla naszego przemysłu surowcami mineralnymi są także rudy metali, z których następnie w hutach wytapia się metale. Na południu Polski wydobywa się rudy miedzi, cynku i ołowiu.
Węgiel kamienny powstał w wyniku przekształcenia szczątków roślin porastających m.in. tereny dzisiejszego Śląska i Lubelszczyzny w erze paleozoicznej, czyli ponad 345 mln lat temu. Długie przebywanie pod ziemią, bez dostępu powietrza i pod dużym ciśnieniem, zmieniło je w twardą, czarną skałę. Węgiel kamienny wspaniale się pali i dlatego od zamierzchłych czasów używa się go do opału. Obecnie wykorzystuje się go zarówno w wielkich elektrociepłowniach jak i w małych domowych piecach.
Przy obecnym poziomie wydobycia nasze zasoby soli kamiennej, znajdujące się w okolicach Inowrocławia, Kłodawy oraz w Wieliczce, wystarczą jeszcze na ponad 2000 lat.
W XIII wieku wydobywano w Polsce złoto. Wypukiwano je z piasków rzeki Kaczawy w Złotoryi na Dolnym Śląsku.Nazwa miasta wywodzi się właśnie od rycia w ziemi w poszukiwaniu tego kruszcu. Dla podtrzymania tradycji co roku odbywają się tu międzynarodowe zawody w płukaniu złota.
Pod względem wydobycia węgla kamiennego Polska zajmuje drugie miejsce w Europie. W ostatnich latach odnotowuje się jednak systematyczny spadek wydobycia.
Polska posiada również niewielkie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Krajowe zasoby gazu pokrywają około 30% naszego zapotrzebowania na ten surowiec.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata