profil

Teksty 51
Zadania 0
Słowniki 4
Obrazy 0
Wideo 0

Hałas

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

hałas

poleca100%
Słownik języka polskiego

Hałas

rzecz. m zespół nieprzyjemnych dla ucha ludzkiego dźwięków. (fiz.) dźwięki niechciane, które wpływają zakłócająco na odsłuch dźwięków pożądanych. (przen.) zamieszanie i rozgłos związany z jakąś sprawą, szum.   (w zn. 1.) Pani Marzenka pracuje w wielkim biurowcu, w którym właśnie przeprowadzany jest remont. Robotnicy cały dzień pracują młotkami i wiertarkami. Urzędnicy nie mogą znieść ciągłego hałasu (D. lp). W największym hałasie (Ms. lp) pracuje pani Marzenka,...

polecab/d
Słownik Frazeologiczny

Hałas

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

Hałas

1. ‘głośne dźwięki, stuk, trzask, huk, gwar, krzyki zakłócające spokój, zgiełk, harmider’; 2. dawniej też ‘zamieszanie, niepokój; kłótnia; kłopot, trudność’ (w takim znaczeniu w XVII w. w Sielankach Bartłomieja Zimorowica).poleca85%
Biologia

Hałas

ZNACZENIE SŁOWA HAŁAS Hałas to dziwne słowo i zjawisko nie mające ani jednobrzmiącej definicji ani nawet pochodzenia. Aleksander Brckner definiuje hałas (hałasować, hałasić, hałaśliwy) jako słowo „dawniej nieznane, może do hała- dorobione”. A „...poleca85%
Biologia

Ziemię mamy tylko jedną

ZIEMIĘ MAMY TYLKO JEDNĄ POTRZEBA OCHRONY PRZYRODY. Celem ochrony przyrody jest zachowanie różnorodności biologicznej, dziedzictwa geologicznego, zapewnienie istnienia gatunków, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, a...poleca85%
Biologia

Zagrożenie zdrowia człowieka przez hałas

Drgania akustyczne są jednym z bodźców dostarczających człowiekowi informacji o otaczającym go środowisku. Gdy ich intensywność jest zbyt duża, mogą być one dla człowieka uciążliwe, a nawet szkodliwe. Ze względu na zakres częstotliwości drgania...poleca90%
Biologia

Wpływ komunikacji i transportu na ekosystem

Transport drogowy stał się jednym z największych zagrożeń naszych czasów. Zanieczyszczenie powietrza, skażenie wody, emisja hałasu, zajmowanie coraz większej powierzchni terenu, wypadki drogowe wiążą się z ogromnym ikosztami ponoszonymi co roku...poleca85%
Biologia

Hałas

HAŁAS jest to dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. Szkodliwość hałasu zależy od jego natężenia, częstotliwości, charakteru zmian w czasie, zawartości składowych niesłyszalnych oraz długotrwałości działania. Hałas obecnie...poleca85%
Dydaktyka

Ergonomia - sciaga

nie bylo dzialu wiec tu ;) w zalacznikupoleca85%
Biologia

Hałas

Głośny motor przejeżdżający przez Warszawę może obudzić tysiące osób! Do naszych domów dobiega z zewnątrz hałas samochodów i pociągów, pracującego na ulicy młota pneumatycznego, kosiarki sąsiada i puszczanej na cały regulator muzyki. Bez przerwy...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zagrożenia współczesnej cywilizacji

W ciągu ostatniego wieku w gospodarce, a co za tym idzie - środowisku naturalnym zaszły ogromne zmiany. W zasadzie kilkadziesiąt lat wystarczyło człowiekowi na doprowadzenie świata na krawędź katastrofy ekologicznej. W wielu rejonach, w pewnych...poleca83%
Fizyka

Szkodliwość hałasu na organizm ludzki

Hałas to dziwne słowo i zjawisko nie mające ani jednobrzmiącej definicji ani nawet pochodzenia. Aleksander Brckner definiuje hałas (hałasować, hałasić, hałaśliwy) jako słowo „dawniej nieznane, może do hała- dorobione”. A „ z hała- lub hara- okrzyk...poleca85%
Fizyka

Wpływ zjawisk fizycznych na ciało człowieka.

Na człowieka jako część przyrody ma wpływ wiele zjawisk fizycznych. Zarówno nasze ciało jak i psychika różnie na nie reagują. Poniżej wymieniam moim zdaniem najciekawsze, a także najczęściej spotykane reakcje ludzkiego ciała na bodźce...poleca79%
Fizyka

Hałas - wpływ hałasu na życie człowieka; sposoby ograniczenia hałasu

Wpływ hałasu na życie człowieka. Sposoby ograniczenia hałasu. SPIS TREŚCI 1. Wstęp - wyjaśnienie pojęcia "hałas" 2. Szkodliwości hałasu 3. Ludność Polski najbardziej narażona na hałas 4. Sposoby ograniczenia hałasu 5. Bibliografia...poleca83%
Geografia

Wpływ przemysłu na przekształcenia środowiska

Człowiek w całym długim procesie ewolucji wciąż dążył do ulepszeń i zmian , mających na celu poprawę warunków życia i egzystencji . Już człowiek pierwotny konstruował prymitywne narzędzia (np. kamienne siekierki ) , dając początki rozwoju...poleca85%
Fizyka

Rola fal dźwiękowych w przyrodzie

1.Dźwięk fiz. zaburzenie falowe w ośrodku sprężystym zdolne do wywołania wrażenia słuchowego, a także wrażenie słuchowe wywołane tym zjawiskiem; dźwięk stanowią zachodzące z odpowiednią częstotliwościach zmiany ciśnienia akustycznego; źródłem...poleca80%
Wiedza o społeczeństwie

Z jakimi problemami borykają się mieszkańcy wsi i miasta w Polsce.

Życie w dużych miastach jest bardzo wygodne i niesie ze sobą dużo korzyści, jednakże ich mieszkańcy mają równie wiele problemów tak samo jak mieszkańcy wsi. Wydaje się, że problemem w największym stopniu dotykającym większość dużych ośrodków...poleca82%
Biologia

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka.

Hałas w medycynie to wszelkiego rodzaju dźwięki szkodliwe dla zdrowia człowieka zarówno ze względu na możliwość uszkodzenia jego narządu słuchu, jak również niekorzystnie wpływające na jego psychikę. Hałasem mogą tutaj być dźwięki niepożądane z...poleca83%
Fizyka

Wpływ hałasu na organizm ludzki i sposoby jego zwalczania

Hałas to mieszanina dźwięków i szmerów niepożądanych z punktu widzenia kultury i organizacji pracy oraz wypoczynku. Fizyczna charakterystyka hałasu uwzględnia częstotliwość składających się na niego dźwięków (mierzonych w hercach – Hz), ich...poleca80%
Fizyka

Szkodliwość hałasu i sposoby zapobiegania hałasowi.

Uszy (Uszy wychwytują różne dźwięki, po czym zamieniają je na impulsy – specjalne informacje wysyłane do mózgu. Abyśmy mogli słyszeć, potrzeba do tego trzech wyspecjalizowanych części : ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego.) Wszystkie...poleca80%
Fizyka

Dźwięk

Dźwięk-notatka Co to jest dźwięk? Dźwięk ?jest to fala akustyczna, która rozchodzi się w danym ośrodku ( takim jak; ciało stałe, płyn i gaz) zdolna wytworzyć wrażenie słuchowe, które dla człowieka zawarte jest w paśmie między...poleca81%
Biologia

Wpływ hałasu i wibracji na organizm człowieka

HAŁAS Drgania akustyczne są jednym z bodźców dostarczjących człowiekowi informacji na temat otaczającego go środowiska. Gdy ich intensywność jest duża, mogą one być dla człowieka uciążliwe a nawet szkodliwe. Hałas jest wynikiem nakładania...poleca83%
Geografia

Zagrożenie środowiska naturalnego w Polsce.

ŚRODOWISKO A ODDZIAŁYWANIE CZŁOWIEKA. Środowisko jest to całokształt otaczających nas elementów zarówno naturalnych, jak i powstałych wyniku działalności człowieka. Wszystkie one połączone są wzajemnymi zależnościami i dlatego zawsze należy...poleca82%
Fizyka

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka - referat.

Człowiek od zarania dziejów żyje w otoczeniu dźwięków i nimi się posługuje. Naturalnymi źródłami dźwięku w przyrodzie były i są grzmoty, szum wody, wiatru, dźwięki wydawane przez zwierzęta. Dźwięki, które go przerażały, stresowały, były dla niego...