profil

Prace 1015
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

poleca42%
Słownik motywów literackich

Chłopi – barwna panorama życia wsi

Powieść Reymonta Chłopi ukazuje nie tylko przekrój społeczny wsi (bogaci i ubodzy gospodarze, komornicy, dziedzic), lecz także prawa rządzące gromadą. W powieści dominuje konwencja naturalistyczna. Ludźmi rządzi biologia (postać Jagny i jej namiętności), gromadzie przewodzi najsilniejszy (najbogatszy Maciej), słabsi muszą zginąć. Odczytuje się także Chłopów jako utwór mitologizujący życie wsi. Za tym, by utwór interpretować jako mit, przemawia specyficzna koncepcja czasu w dziele...

poleca33%
Biologia

Biologia

Biologia – /gr. bios ‘życie’, logos ‘słowo, nauka’/ jest nauką o życiu, wszelkich jego przejawach i właściwościach, o jego trwaniu w czasie i przestrzeni a także o rządzących nim prawach.

poleca45%
Biologia

Biologia - nauka o życiu

Biologia to nauka przyrodnicza o żywych organizmach oraz różnorodnych przejawach i właściwościach życia (gr. bios – życie, logos – słowo, nauka). Przedmiotem badań biologicznych jest powstanie i rozwój życia na Ziemi. Termin biologia wprowadzili do nauki na początku XIX w., niezależnie od siebie, dwaj przyrodnicy:G. Treviranus i J.B. Lamarck.poleca87%
Biologia

Mamut włochaty- prezentacja na Geografie

Mamut włochaty Mamut włochaty to wymarły ssak z rodziny słoniowatych, z rzędu trąbowców. Był jedynym gatunkiem mamuta, który miał gęstą sierść. Wywodził się od wcześniejszego mamuta stepowego. Pojawił się ok. 750 tysięcy lat temu i szybko...poleca91%
Biologia

Oddziaływania antagoistyczne

zapraszam do załącznika. sama korzystałam.poleca85%
Biologia

Alkohol etylowy – przyjaciel czy wróg człowieka?

Alkohol etylowy (etanol, C2H5OH) jest bezbarwną, łatwopalną cieczą. Ma charakterystyczny zapach i piekący smak, łatwo miesza się z wodą w każdej ilości. Jest głównym składnikiem napojów alkoholowych, tzw. wysoko? i nisko? procentowych. W języku...poleca85%
Biologia

Liście pułapkowe

Rośliny owadożerne posiadają chlorofil, są więc zdolne do fotosyntezy. Jednak organizmy te znacznie lepiej rosną, gdy uzupełniają swój pokarm składnikami pochodzenia zwierzęcego. Łapią zdobycz w pułapki utworzone z liści przypominających urny lub...poleca87%
Biologia

Wpływ pogody na nasze zdrowie i samopoczucie

Podaje się, że około 80% ludzi na świecie jest meteoropatami, czyli osobami podatnymi na wpływ pogody. Częściej dotyczy do kobiet (niż mężczyzn) i ludzi powyżej 40 roku życia. Oto czynniki mające wpływ na nasze zdrowie: - 45% ekologia - 20%...poleca87%
Język angielski

Global warming - efekt cieplarniany

Jak efekt cieplarniany wpłynie na naszą planetę w przyszłości - prezentacja angielski matura. How will the global warming affect our planet in the future? Hello, I would like to tell you about global warming and about its consequences in the...poleca86%
Biologia

Alternatywne źródła energii

Zapotrzebowanie na energię w społeczeństwie przełomu XX i XXI wieku jest olbrzymie. Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie życie bez użytkowania energii elektrycznej. Energia ta obecnie jest nam tak samo niezbędna do życia jak woda i...