profil

List/Petycja do radnego w sprawie budowy obwodnicy.

poleca 85% 1169 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

(Miejscowość i data)pgr


SzP. Radny Rady Gminy
Jan KowalskiList/petycja w sprawie budowy obwodnicy
(miejscowość).


W związku z nasilającym się ruchem samochodów w (miejscowość), chciałbym przedstawić moje argumenty popierające tą inwestycję aby pan na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy głosował za przyjęciem tej uchwały.

Ruch w centrum naszego miasta od wielu lat się nasila i w godzinach popołudniowych, gdy większość ludzi kończy pracę miasto jest praktycznie sparaliżowane. Droga, która położona jest wzdłuż naszego miasta jest drogą krajową, co sprawia, że przejeżdża nią wiele samochodów ciężarowych, co sprawia pogarszanie się stanu nawierzchni oraz uporczywy hałas w budynkach leżących bezpośrednio przy drodze.
Droga ta jest również zagrożeniem dla dzieci i pieszych poruszających się w pobliżu tej drogi, a przejście na drugą stronę jezdni często graniczy z cudem.
Kolejnym argumentem przemawiającym za powstaniem w jak najszybszym czasie obwodnicy są częste kolizje i wypadki drogowe, często z udziałem przechodniów. Tylko w ubiegłym roku zaistniało 18 wypadków drogowych.
Środki na taką inwestycję po podjęciu uchwały o budowie obwodnicy można by pozyskać ze środków Unii Europejskiej jak również z budżetu Państwa przy akceptacji Dyrekcji Krajowych Dróg Publicznych.
Taka inwestycja pomogłaby również w rozwoju gospodarczym naszej gminy, ponieważ jest to podstawą lokalizacji dużych przedsiębiorstw, których tak potrzebujemy by zmniejszyć bezrobocie w naszym regionie.

Liczę, że przedstawione przeze mnie argumenty i dowody zostaną dokładnie rozważone i wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej budowy obwodnicy.Podpis:

………………….

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata