profil

Z jakimi problemami borykają się mieszkańcy wsi i miasta w Polsce.

poleca 80% 711 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Życie w dużych miastach jest bardzo wygodne i niesie ze sobą dużo korzyści, jednakże ich mieszkańcy mają równie wiele problemów tak samo jak mieszkańcy wsi.
Wydaje się, że problemem w największym stopniu dotykającym większość dużych ośrodków miejskich jest problem zanieczyszczenia środowiska, a szczególnie powietrza. Do jego powstawania przyczynia się zarówno intensywna komunikacja miejska, tradycyjne węglowe ogrzewanie mieszkań, jak i przemysł, który stanowi element towarzyszący bardzo wielu miastom. Wszystkie zanieczyszczenia, skażenia powietrza, przy swojej większej bądź mniejszej szkodliwości odbijają się negatywnie na zdrowiu mieszkańców, stanie technicznym zabudowy, kondycje zieleni miejskiej. Jest to zatem zjawisko ze wszech miar niekorzystne.
W wyniku powstawania kwaśnych deszczów itp. jest tam wyższa zachorowalność na choroby układu oddechowego, choroby skórne, alergie a także wiele poważnych chorób takich jak: rak, zwłaszcza rak płuc, astma, zapalenie oskrzeli itp.
Na wsi również jest problem z zanieczyszczonym powietrzem lecz w mniejszym stopniu niż w mieście, ponieważ na wsiach jest dużo lasów, które to powietrze oczyszczają.
W mieście podkreśla się też utrudnienia dla samych mieszkańców wynikające np. z przeciążenia komunikacji, wysokich kosztów życia, wzrastającej liczby patologii społecznych, uciążliwego hałasu.
Dużym problemem zarówno w mieście jak i na wsi jest narkomania. Dostęp do narkotyków nie stanowi już dziś problemu. Dealerów czy pośredników można spotkać wszędzie: na ulicy, podwórku, na ławce w parku, w szkole czy w dyskotece, a także pracy; niezależnie od tego czy mieszka się w mieście czy na wsi. Grupą szczególnie zaś zagrożoną narkomanią jest najmłodsza część naszej populacji: dzieci i młodzież. W parze z narkomanią często słyszy się o przestępczości. Przestępczość rośnie, a mieszkańcy tak miast jak i wsi po zmroku obawiają się chodzić po mniej uczęszczanych ulicach.
Na wsi jest większe zapotrzebowanie na pracę, gdyż w pobliżu jest zbyt mało zakładów, które mogłyby w pewnym stopniu zmniejszyć bezrobocie. Natomiast w mieście łatwiej jest dostać posadę, ponieważ jest tam więcej firm zatrudniających ludzi. Dlatego też bardzo często ludzie ze wsi wjeżdżają do miast z nadzieją na znalezienie pracy.
Można jeszcze wspomnieć o cenach towarów i usług. Trzeba tu zauważyć, że ceny w dużych aglomeracjach miejskich, są generalnie wyższe od cen w mniejszych miejscowościach. Dotyczy to zarówno produktów żywnościowych, jak i mieszkań czy działek budowlanych.
W dużych miastach nie żyje się dobrze, gdy trzeba zaczerpnąć powietrza, jednak łatwiejszy jest tu dostęp do lekarza specjalisty, do instytucji kulturalnych (jak teatry, biblioteki) i naukowych, urzędów itp.
Podsumowując, można powiedzieć, że mieszkańcy miast jak i wsi w Polsce borykają się z podobnymi problemami. W miastach są one może łagodniejsze ale jednak są.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
3.1.2010 (15:02)

sie napracoweałaś

4.5.2009 (14:53)

argumenty dobre, wiążą się jeden z drugim, ale strasznie prosty język:) można było pracę bardziej rozbudować i użyć bardziej precyzyjnego słownictwa, ale ogólnie ok, daję 4.

Typ pracy