profil

Przemysł i czynniki lokalizacji przemysłu (notatka)

poleca 84% 786 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Przemysł - jest to dział gospodarki narodowej, który przetwarza zasoby przyrody na dobra zaspokajające potrzeby ludzi.

Przemysł dzielimy na 2 działy:
a) przemysł wydobywczy zajmujący się wydobyciem i wstępnym przetwarzaniem zasobów mineralnych
b) przemysł przetwórczy obejmujący wszystkie inne gałęzie przemysłu poza wydobywczym

2. Czynniki lokalizacji przemysłu przetwórczego:

a) przyrodnicze:
- surowce
- zasoby wodne
- energia
- ograniczenia środowiska przyrodniczego

b) ekonomiczne:
- rynek zbytu
- praca
- infrastruktura (drogi, mosty, transport, rozwój osiedli)
- aglomeracja przemysłu
- kapitał

c) społeczno-polityczne i kulturowe:
- polityka państwa
- związki zawodowe
- preferencje inwestora (behawioryzm)

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: