profil

Pytania w stronie biernej (Questions in passive voice)

poleca 48% 205 głosów

Kiedy chcemy dowiedzieć się, kto jest, był lub będzie wykonawcą czynności, bądź z czego lub za pomocą czego dana czynność została wykonana, musimy zadać pytanie w stronie biernej. Zapamiętaj, że mają one następujące konstrukcje:

  • Who………….by?
    • Who was America discovered by? (Kto odkrył Amerykę?)
  • What………….by?
    • What was the accident caused by? (Co spowodowało wypadek?)
  • What………….with?
    • What was the decoration made with? (Z czego wykonano dekorację?)

Zauważ, że powyższe pytania przetłumaczone na język polski nie są w stronie biernej. Potwierdza to informację, o której wspomnieliśmy na początku tego rozdziału, że strona bierna w języku polskim jest rzadko stosowana.

Podoba się? Tak Nie