profil

Zastosowanie (Uses of the passive voice)

poleca 56% 56 głosów

Strony biernej używamy, gdy chcemy:

 • podkreślić czynność, a nie jej wykonawcę, stąd strona bierna bardzo często pojawia się w wiadomościach, artykułach, instrukcjach:
  • The washing-up has already been done.
  • Seven people were killed in a plane crash last night.
  • The printer cover should always be closed.
 • nie znamy wykonawcy czynności:
  • Mary was robbed last night.
  • The bus stop has been damaged.
 • wykonawca jest oczywisty, więc nie ma sensu o nim wspominać:
  • He has been arrested.
  • Hotel rooms are cleaned every day.
 • wykonawca jest nieokreślony (people, they):
  • A new swimming pool is being built.
  • A lot of cars have been sold this year.
 • chcemy w sposób szczególny zwrócić uwagę na wykonawcę czynności:
  • This book was written by David Lodge, not by William Wharton.
  • It must be done by John!
Podoba się? Tak Nie